Stortings-flertall mot søndagshandel

Arbeiderpartiet kan få flertall på Stortinget for et nytt forslag som avviser søndagsåpne butikker. Senterpartiet og SV har tidligere gått imot søndagshandel. Nå varsler Kristelig Folkeparti at de vil kunne stemme for forslaget fra fem Ap-representanter. Saken vil bli avgjort i Stortinget over nyttår.

Naustedalen.jpg

TRUSSEL: Søndagsåpne butikker vil utgjøre en trussel mot mange nærbutikker i distriktene.

Arbeiderpartiet la onsdag fram et såkalt representantforslag der Stortinget ber regjeringen legge til grunn at det ikke skal gjøres endringer i helligdagsfredloven. Bakgrunnen for dette forslaget er at regjeringen Solberg i fjor sommer oppnevnte et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker.

Regjeringspartiene Høyre og Frp har lenge ønsket å la alle butikker holde åpent på søndager. Venstre har også vært positive til en oppmyking av dagens regelverk. Men de tre partiene ble ikke enige om en løsning i forrige stortingsperiode.

Nå er maktforholdene i Stortinget endret. KrF kom på vippen etter valget i høst, og kan gå sammen med opposisjonen for å stemme ned et forslag om søndagshandel.

Sp, SV og KrF bekrefter nå overfor avisen Vårt Land at de støtter forslaget fra Arbeiderpartiet. Etter alt å dømme får det også støtte fra Rødt og MDG. Høyre og Frps ønske om søndagshandel vil dermed bli avvist.

En annerledes dag

Kari Henriksen er en av de fire Ap-representantene som står bak forslaget om å be regjeringen holde seg til dagens regelverk for søndagshandel. Hun mener Norge har en lang og viktig tradisjon for å ha «en annerledes dag» i uken.

- Det er en viktig verdi i det norske samfunnet. Søndagen er nesten er kulturell institusjon som kulturdag og familiedag. Vi må verne om denne «annerledesdagen», sier hun til Vårt Land.

Henriksen hevder at å alminneliggjøre søndagshandel bringer samfunnet i feil retning.

– Søndag er en dag der mye frivillighet skjer. Hvis mange vil måtte gå på jobb, vil det fjerne noen av ildsjelene fra å kunne bidra i det frivillige arbeidet, sier hun.

Trussel for nærbutikker

Ap-representantene mener at en generell adgang for søndagsåpne butikker vil gi vesentlige negative effekter for samfunnet. Resultatet vil bli dyrere varer for forbrukerne og økte kostnader i butikkbransjen.

- En ytterligere liberalisering vil også utgjøre en trussel for små, selvstendige butikker i byene og for nærbutikker i distriktene, blir det sagt i representantforslaget.

Søndagsåpne butikker vil også ha negative klimaeffekter ved at flere må reise på jobb, mer varetransport og økt energibehov ved oppvarming av lokaler.

Får bred støtte

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Geir Bakkevold, er positiv til Aps forslag.

– Det er et godt forslag, helt i tråd med hvordan KrF tenker. Vi ønsker at helligdagsloven skal stå fast. Jeg blir derfor overrasket hvis vi ikke støtter forslaget, sier han til Vårt Land.

Også Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, er klokkeklar på at partiet vil støtte Aps forslag. Sp frykter at søndagsåpent vil få konsekvenser for distriktene dersom handelsstanden er åpen på søndager i byer og distriktssentre.

– Dette kan føre til at dagligvarer og butikker blir lagt ned fordi folk legger handledagen til helgen og reiser inn til byene, sier hun.

Sosialistisk Venstrepartis (SV) Stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård grunngir SV støtte slik:

– Vi er opptatt av at man fortsatt skal ha fri på søndager. Det er viktig at regjeringen ikke tar noen omkamp på dette, sier han.