Her er Merkurs toppsaker i 2017

Nærbutikken engasjerer Merkurs venner på Facebook. Den mest leste saken i 2017 handlet om Tines omdiskuterte gebyr for leveranser til småbutikker. Denne meldingen nådde fram til over 26.000 personer gjennom sosiale medium og skapte et stort engasjement.

Facebook collage 17 copy.jpg

5 PÅ TOPP: Disse fem sakene nådde ut til totalt 93.000 personer på Facebook.

Facebook har blitt en stadig viktigere kanal for å nå ut med informasjon om Merkur-programmet og det gode arbeidet som distriktskjøpmenn over hele landet gjør for sine lokalsamfunn.

1700 personer liker i dag Merkur-programmet på Facebook. Det betyr at Merkur snart har tre ganger så mange Facebook-venner som tallet på nærbutikker og bokhandler. Siste året har vi fått 400 nye venner. Tusen takk!

Responsen på Merkurs saker Facebook-side har aldri vært større enn i dag. Åtte av sakene nådde ut til over 10.000 personer, gjennom aktiv deling fra Merkur-venner. I 2016 var det bare tre saker som fikk så stor rekkevidde.

Når du liker meldinger på Facebook og deler med dine venner, når budskapet om hvor viktig butikkene er for distrikts-Norge, ut til mange tusen.

Det er Merkurs målsetting at meldingene på Facebook både skal informere om dyktige kjøpmenn og engasjerte bygdelag - og inspirere flere til å handle lokalt, satse på lokalbutikken og utvikle lokalsamfunnet til beste for både folk og næringsliv. Men det er også vår oppgave å peke på de utfordringer som små butikker møter.

Her er de 5 beste sakene fra 2016, med oppgitt rekkevidde (uten promotering):

1. Tine innfører gebyr for småbutikker (28.2): 26.700 personer

2. Lokalbutikken er like viktig for hyttefolk som for fastboende (28.3): 24.600 personer

3. Kommunen kjøper service av nærbutikken (26.5): 14.600 personer

4. Bygdefolk vasket hele butikken på dugnad (7.2): 13.900 personer

5. Spleiselag gav bygda ny butikk (10.2): 13.200 personer

Merkur har også promotert flere gode saker, for å nå fram til enda flere. Noen av sakene har på denne måten nådd fram til ytterligere 10.000 personer. Saken om hyttefolket nådde på denne måten fram til 32.000 personer på Facebook, totalt sett.

Har du gått glipp av noe? Klikk på en av sakene og les hele artikkelen på Merkurs nettside.

Godt nytt år!!!