Nå er butikken åpen hele vinteren

Husker du TV-dokumentaren om kjøpmannen i Holmsbu som ble nødt til å vinterstenge butikken fordi han hadde for få lojale kunder? TV-filmen gav butikken mye positiv oppmerksomhet. Mange kjøpmenn kjente seg igjen skildringene. Samtidig ble vinteren uten nærbutikk en vekker for lokalsamfunnet.

Michael Patrick Martin_Holmsbu Handel.jpg

POSITIVT: TV-filmen om Holmsbu førte til mer lokalhandel, sier kjøpmann Michael Patrick ved Nærbutikken Holmsbu.

Nå har Nærbutikken i Holmsbu på Hurum åpent hele året, selv om omsetningen vinterstid er liten i forhold til sommermånedene.

Flere kunder i lokalsamfunnet har oppdaget hvor viktig det var å slutte opp om lokalbutikken, for å sikre videre drift. Uten butikk blir servicetilbudet langt dårligere. Butikken i Holmsbu har også blitt med Merkurs utviklings- og kompetanseprogram.

«Vårt daglige brød»

TV-dokumentaren «Vårt daglige brød» ble sett av over 400.000 personer da den ble vist på NRK i 2014. Filmen var en ærlig fortelling om kjøpmann Erland Vibe som stod midt i den vanskelige avgjørelsen om han skulle vinterstenge nærbutikken eller ikke. Hvis han stenger, vil lokalsamfunnet lide og svekkes. Men kan han klare å holde butikken åpen gjennom hele vinteren, når bygda er uten hyttefolk og sommertrafikk? 

SE TV-FILMEN: «Vårt daglige brød» (nett-TV)

Filmen setter søkelys på konkurransen mellom små nærbutikker og store lavpris-kjeder, lokalsamfunnets lojalitet til nærbutikken og muligheten for å selge lokal mat i lokale butikker. Det kommer klart fram at butikken fungerer som et hjerte i bygda.

Skaper aktivitet

Tre år senere er butikken åpen hele året. Kjøpmann Erland Vibe er i ferd med å overføre driften til Michael Patrick som har drevet restaurant i Holmsbu i 10 år.

VårtDagligeBrød.jpg

ERLAND VIBE: Kjøpmann Erland Vibe var hovedperson i TV-filmen «Vårt daglige brød».

- Det er en utfordring å få butikken til å gå rundt hele året. Om sommeren er det et voldsomt trøkk her, med masse hyttefolk og andre feriegjester. Vinterstid fungerer butikken nesten som en storkiosk. Men eldre folk som bor her hele året, bruker butikken, sier Michael Patrick.

Holmsbu har 21 næringsdrivende og foreninger som er opptatt av å skape aktivitet i lokalsamfunnet. Kunstlag og lokalmatprodusenter har valgt å gå sammen med hotell og campingplasser for å markedsføre det lille tettstedet ved Oslofjorden.

- Når vi bruker og promoterer hverandre, skapes det mer aktivitet. Det har vært veldig positivt for både butikken og alle andre som driver næring her, sier Michael Patrick.