Nord-Norge hadde størst butikk-vekst

Nærbutikkene i Nord-Norge har hatt en sterkere vekst enn små butikker i andre deler av landet. Merkur-butikkene i Troms kom ut med en omsetningsvekst på 10,4 prosent i 2016, går det fram av en rapport fra Institutt for bransjeanalyser.

Rebbenesøy 3.jpg

VINNER: Matkroken på Rebbenesøy i Troms var en av vekst-vinnerene, med god omsetningsøkning i 2016. Foto: Stein Roar Pedersen

Butikkene som deltar i Merkur-programmet fikk en vekst i omsetningen på 3,7 prosent i 2016. Større bygdebutikker som ikke deltar i Merkur, fikk til sammenligning en vekst på 5,0 prosent. Den samlede veksten for alle norske dagligvarebutikker lå på 3,9 prosent.

Små Merkur-butikker har hatt en bedre eller like god omsetningsvekst som større bygdebutikker i alle år fra 2008 til 2015. Men i fjor var det altså litt større butikker i distrikts-Norge som ble vinnerne.

Troms på topp

Analysen av Merkur-butikkenes omsetning som Institutt for bransjeanalyser (IBA) har utarbeidet på oppdrag for Merkur, viser at det er store forskjeller mellom landsdelene.

Merkur-butikkene i Nord-Norge kom ut med en vekst på 6,4 prosent. Veksten var svakest på Østlandet, der omsetningen økte med 1,6 prosent.

Troms var det fylket som hadde størst vekst, med hele 10,4 prosent. Nordland hadde en vekst på 5,2 prosent, mens Finnmark måtte nøye seg med 2,6 prosent. Sør-Trøndelag kom også godt ut, med en vekst på 7,4 prosent.

Buskerud kom dårligst ut av fylkene, med en nedgang i omsetningen på 1 prosent. Aust-Agder og Oppland kom i praksis ut med null-vekst.

Turisme gir vekst

Butikkene i Nord-Norge skiller seg ut fra de andre butikkene med ekstra god omsetning i vinterhalvåret. IBA-rapporten forklarer dette med en sterkt økende turisme, også i vinter-månedene.

Svak omsetningsutvikling på Østlandet kan også ha sammenheng med redusert turisttrafikk, blir det sagt i rapporten.

Totalt sett kom Merkur-butikkene i fjor ut med noe svakere vekst både sommerstid og før jul, sammenlignet med større bygdebutikker og bybutikker.

IBA sin analyse for 2016 omfattet 564 Merkur-butikker og 373 større bygdebutikker. Butikkene som deltar i Merkur hadde en samlet omsetning på vel 5 milliarder kroner. Gjennomsnittlig omsetning pr. butikk ligger på 9,0 millioner kroner, eksklusiv moms. Bygdebutikkene som ikke deltar i Merkur, hadde en gjennomsnittlig omsetning på 18 millioner kroner.