Statsråden åpnet «kommunal nærbutikk»

Rømskog kommune satser på nærbutikken. Da det ble behov for nye lokale for Joker-butikken, satte kommunen like godt opp et helt nytt næringsbygg. – Butikken er livsnerven i lokalsamfunnet, sier rådmann Anne Kirsti Johnsen.

Sanner på handletur red.jpg

FESTDAG: Kommunalminister Jan Tore Sanner benyttet anledningen til å handle på den nye butikken på Rømskog. Skjermdump: NRK Dagsnytt 21

Hele bygden var på plass da den nye nærbutikken ble åpnet av kommunalminister Jan Tore Sanner.

 - At det er så mange til stede, både barn, voksne og eldre, viser hva butikken i Rømskog betyr for lokalsamfunnet. Her møtes folk og her ønsker man at det skal være aktivitet, sier statsråden til NRK Østlandssendingen.

Satser 10 mill. kroner

Butikken på Rømskog har slitt med gamle og trange lokaler. I fjor bestemte kommunen seg for å gi en hjelpende hånd ved å kjøpe ny tomt og sette opp et næringsbygg til 10 millioner kroner. Byggingen har skjedd i regi av Rømskog næringsselskap AS som er eid av kommunen. Nå leier Joker Rømskog lokale av næringsselskapet.

Østfold-kommunen har også gitt et engangstilskudd til butikken i forbindelse med nybygget, innenfor de rammene som gjelder for bagatellmessige tilskudd.

Joker Rømskog er i dag eneste butikk-tilbud i den lille kommunen, som ligger på grensen til Sverige. Kommunen har i dag knapt 700 innbyggere.

Sanner mfl_ Joker Rømskog 2.jpg

SAMARBEID: Den nye butikken på Rømskog har blitt til gjennom godt samarbeid mellom kommunen, butikken og Merkur-programmet. F.v. Merkur-konsulent Hallvard Christenson, statsråd Jan Tore Sanner, kjøpmann Dag Halvorsen og ordfører Thor Håkon Ramberg. Foto: Truls Vasvik, Krydder Kommunikasjon

Livsnerven i lokalsamfunnet

- Butikken er en del av livsnerven i et så lite lokalsamfunn. Uten butikk vil ingen flytte hit. Det vil også bli vanskelig å bo her for eldre og barnefamilier. Dette er bakgrunnen for at kommunen har engasjert seg for å skaffe butikken nye og tidsmessige lokale, sier rådmann Anne Kristi Johnsen i Rømskog.

- Dersom Rømskog skulle blitt uten butikk, ville resultatet ha blitt fraflytting. Da ville det ikke være grunnlag for verken skole eller barnehage. Rømskog ville ha blitt et ødeland, legger rådmannen til.

Vedtaket om å reise kommunalt næringsbygg for butikken var enstemmig i kommunestyret.

Håper på tilflytting

Rømskog kommune ønsker å føre en aktiv næringspolitikk, for å få flere arbeidsplasser og tiltrekke seg nye innbyggere. Kommunen har også engasjert seg i næringsbygg for den mekaniske bedriften Normeka, som leverer landingsutstyr for flyplasser over hele verden.

Ordfører Thor Håkon Ramberg tror at den nye butikken vil friste flere til å flytte til kommunen:

- Det vil i alle fall være atskillig verre å få folk til å flytte hit dersom vi ikke hadde butikk. Så betydningen av en nærbutikk er veldig høy, sier Ramberg til NRK.

Merkur-programmet har vært en viktig støttespiller for både kommunen og butikken i arbeidet med å få på plass enn ny butikk.

Ordfører helsar red.jpg

TILFLYTTING: Ordfører Thor Håkon Ramberg tror at den nye butikken vil gi tilflytting til Rømskog. Foto: Sondre Nelson Nilssen.

SE TV-REPORTASJE FRA RØMSKOG: NRK Dagsrevyen 21