Sonja har Innlandets beste nærbutikk

Coop marked Atna er beste nærbutikk på Innlandet. Kjøpmann Sonja Mertens i Stor-Elvdal har fått pris fra det statlige Merkur-programmet for å ha årets Årets butikk i Hedmark og Oppland.

Sonja Mertens_Coop Marked Atna_ Inge Ryan.jpg

PRISVINNER: Sonja Mertens (t.v.) ved Coop Marked Atna fikk overrekt diplom og nærbutikk-pris av styreleder Inge Ryan i Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker.

Prisen ble delt ut på Elverum, på en samling med representanter fra 35 distriktsbutikker fra Oppland og Hedmark.

- Det var kjekt å bli lagt merke til og kjempemoro å få en slik pris, sier Sonja Martens etter prisutdelingen.

Lokal ildsjel

Kjøpmannen på Atna blir karakterisert som en ildsjel i lokalmiljøet og en pådriver for mye av det som skjer i Østerdals-bygda.

Sonja Mertens er innflytter og kommer opprinnelig fra Tyskland. Men hun har både blitt lokalt akseptert og en person man lytter til i lokalsamfunnet.

For seks år siden slet Coop-butikken på Atna med et betydelig underskudd, og det ble stilt spørsmål ved framtidig drift. De siste årene har utviklingen vært positiv, og omsetningen har steget til et nivå hvor det er mulig å lønne to personer på jobb hver dag. Nærbutikken har slik blitt en viktig del av sysselsettingen i dette lokalsamfunnet.

Naturlig treffpunkt

Butikken et naturlig treffpunkt i bygdesamfunnet. Kjøpmannen forstår hvilke behov bygda har for et uformelt treffsted, og har utviklet butikken i takt med dette. Det er lagt mye ressurser i å etablere en god kaffikrok, som også fungerer som lunsjrom for lokale håndverkere.  Butikken har fått støtte av Merkur til å etablere dette tilbudet. Det blir stadig lagt til rette for ulike kundearrangement.

Østerdals-butikken har i dag god oppslutning i lokalsamfunnet. Gjestene på campingplassene og hyttefolket i området er også svært viktige kunder.

I forbindelse med prisutdeling ble det også overlevert en hilsen fra kommunalminister Jan Tore Sanner som gratulerer med prisen og understreker hvor viktig det er med lokale kjøpmenn for å sikre grunnleggende tjenester der folk bor.

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementet verktøy for å utvikle nærbutikker i distrikts-Norge.