Merkur-støtte til bensinstasjon

Du må ikke ha dagligvarebutikk for å kunne få Merkur-støtte til drivstoffanlegg. Merkur har i år gitt investeringsstøtte til to bensinstasjoner som ikke er knyttet til butikk. – Denne støtten var avgjørende for at vi fortsatt kan tilby drivstoff i Kjøpsvik, sier Håvard Jacobsen i Tysfjord.

GLAD: Kjøpsvik i Nordland har sikret tilgangen på drivstoff, etter at Merkur gav støtte til det mobile drivstoffanlegg i bygda. T. h. Håvard Jacobsen i Kjøpsvik Eiendom.

Firmaet Kjøpsvik Eiendom har fått 500.000 kr i investeringsstøtte til et mobilt drivstoffanlegg like ved ferjekaien i Kjøpsvik i Nordland. Anlegget er ikke knyttet opp til noen av de to dagligvarebutikkene i bygda. Firmaet som har fått støtte gjennom Merkur, driver utstyrsforretning med salg av fiske- og båtutstyr.

Anlegget på Kjøpsvik er eneste drivstoffleverandør for folk i lokalsamfunnet. I perioder da anlegget har vært stengt, har folk måtte reise 55 km til nærmeste drivstoffanlegg i Ballangen eller ta ferje (45 minutter) til tettstedet Drag. Dette har medført betydelig handelslekkasje for de to butikkene i bygda.

Tysfjord kommune har støttet opp under søknaden fra Kjøpsvik Eiendom og understreket hvor viktig det er at lokalsamfunnet har en bensinstasjon.

- Det gamle drivstoffanlegget var utslitt. Et mobilt drivstoffanlegg koster over en million kroner. Støtten fra Merkur var til stor hjelp for oss, sier Håvard Jacobsen i Kjøpsvik Eiendom.

Tre anlegg i Nord-Norge

Bensin-anlegget i Kjøpsvik er et av to drivstoffanlegg uten dagligvarebutikk som har fått støtte gjennom Merkur så langt i år.

KJØPSVIK: Drivstoffanlegget i Kjøpsvik ligger like ved ferjekaien.

Nylig ble det gitt tilsagn om 82.000 kr støtte til utskifting av pumper ved drivstoffanlegget i Indre Billefjord i Porsanger i Finnmark. Dette anlegget er heller ikke knyttet til dagligvarebutikken i bygda, men er eid av firmaet Karsten Persen.

For noen år siden ble det også gitt investeringsstøtte til et annet drivstoffanlegg i Nord-Norge, uten tilknytning til butikk. Det galt Værøy Bunker som fikk 283.000 kr i 2012.

20 km avstand

Ordningen med statlig støtte til drivstoffanlegg i distrikts-Norge ble etablert i 2012, som erstatning for en tidligere statlig ordning med fraktutjevning. Ved å knytte støtteordningen til dagligvarebutikker kunne en både sikre god tilgang til drivstoff – og gi utsatte butikker mulighet for tilleggsinntekter.

Regelverket for ordningen gir åpning for at bensinstasjoner uten tilknytning til dagligvarebutikk kan få støtte gjennom Merkur.   Men det er en forutsetning at anlegget er avgjørende for å sikre lokalbefolkningen tilgang på drivstoff. I praksis betyr det at drivstoffanlegget må ligge på en øy uten veiforbindelse eller at det må være minst 20 km avstand til neste drivstoffanlegg. Støtteordningen omfatter ikke drivstoffanlegg som er eid av oljeselskap

KAN DU FÅ STØTTE? Her er regelverket for investeringsstøtte til drivstoffanlegg

Hittil i år er det gitt tilsagn om til sammen 3,8 mill.kr i støtte til 13 drivstoffanlegg; 11 av disse er knyttet til en dagligvarebutikk. Fire søkere har fått maksimal støtte på 500.000 kr. Investeringsstøtten til drivstoffanlegg kan dekke inntil 50 prosent av investeringsbehovet.