Nærbutikkene i Nordland satser mest

Nærbutikkene moderniserer og bygger ut som aldri før. De små butikkene i Nordland ligger på topp i landet så langt i år, når det gjelder vilje til å satse på utbygging og opprustning til høyere standard.

Snarkjøp Gimsøy_ Roy Martisen 1.png

NY BUTIKK: Kjøpmann Roy Martinsen har re-etablert lokalbutikken på Gimsøy i Lofoten, med god støtte fra Merkur-programmet.  Foto: Snarkjøp

17 bygdebutikker i Nordland har fått tilsagn til sammen 3,9 mill. kr i statlig støtte i første halvår av 2016. Midlene er fordelt gjennom Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker.

Nordland er også det fylket i landet som har flest nærbutikker. 69 små lokalsamfunn har fortsatt sin egen butikk. Men det er fire år siden forrige gang at nærbutikkene i Nordland lå på landstoppen i utbygging.

To drivstoff-anlegg

Små lokalbutikker kan få 50-75 prosent statlig støtte til viktige investeringer. Butikkene kan få støtte til nye kjøledisker, frysere, utviding, oppussing av butikklokalet og lignende. Stadig flere butikker satser også på utviding av kaffikroken eller etablering av kafe-tilbud slik at butikkene i enda større grad kan fungere som bygdas sosiale møtested.

To lokalsamfunn i Nordland har fått støtte til nye drivstoffanlegg som sikrer tilgang på bensin og diesel. Det gjelder Selsøyvik på Rødøy og Kjøpsvik i Tysfjord.

23 mill. kr fordelt

Totalt sett har 123 nærbutikker over hele Norge fått støtte til viktige investeringer gjennom Merkur-programmet i 1. halvår 2016. Til sammen er det fordelt 23 mill. kr av en total ramme på 34 mill. kr. Dersom etterspørselen blir stor utover høsten, er det fare for at midlene blir brukt opp før året er omme.

- Mange butikker har fått gjennomført modernisering etter at investeringsstøtte-ordningen ble etablert i 2010. Men butikkene i distrikts-Norge har fortsatt stort behov for opprustning. Kjøpmennene viser stor vilje til å utvikle butikkene slik at de kan dekke de behov som er i lokalsamfunnet, sier kommunikasjonsrådgiver Per Kjetil Jørgensen i Merkur-programmet.

Merkur er Kommunaldepartementets program for utvikling av småbutikker i distrikts-Norge. Kjøpmenn over hele landet får gjennom dette programmet tilbud om rådgiving og kompetanseheving, i tillegg til økonomisk støtte til investeringer.