Ny utredning om søndagsåpne butikker

Det blir ikke søndagsåpne butikker i denne stortingsperioden. Men kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt ned et utvalg som skal vurdere spørsmålet på nytt. Utvalget skal levere sin innstilling høsten 2017.

TAR GREP: Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt ned et utvalg som skal vurdere alle sider ved spørsmålet om søndagsåpne butikker.

- Regelverket er ikke godt nok i dag, det må oppdateres, gjøres enklere og mer rettferdig både for forbrukerne og næringslivet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Flere og flere nordmenn bestiller varer på nett og får levert dagligvarene på døren hjemme.  Det betyr at bransjen møter tøffere konkurranse som etterhvert kan få betydning for arbeidsplasser i dagligvarebransjen. Vi må tilpasse lovverket om søndagsåpne butikker til tiden vi lever i, legger hun til.

Kulturdepartementet gjennomførte i fjor vår en bred høring av regjeringens forslag til endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Saken vakte stor offentlig debatt, og det kom inn nærmere 7000 høringssvar. De fleste av kommentarene var negative. Senere har det vist seg at det ikke er flertall på Stortinget for å endre loven slik regjeringen ønsker.

Nå har kulturministeren bestilt en utredning som skal vurdere spørsmålet på nytt. Utvalget har fått et bredt mandat. De skal blant annet se på konkurranse-situasjonen i bransjen, miljø, samfunnsøkonomi og søndagen som annerledes-dag. Andre stikkord er konsekvenser for forbrukere, arbeidstakere og handelsnæringen.

Utvalget skal videre vurdere hvilken betydning endringer i regelverket for søndagshandel vil kunne få for mangfoldet i næringen, for eksempel konkurransen mellom butikker i bysentra, i distrikter og i kjøpesentre.

LES MER: Mandat for utvalget som skal vurdere søndagsåpne butikker