«Søndagsplakat» skal gi lik praksis

Søndags-krigen fortsetter med full styrke. Tre av fire matkjeder sier ja til felles kjøreregler for søndagsåpne butikker. Men Rema 1000 vil ikke følge retningslinjene i den nye «Søndagsplakaten», som er utarbeidet av Handel og Kontor, i samarbeid med Virke.

KJØRE-REGLER: «Søndagsplakaten» gir felles kjøreregler for butikker som ønsker å holde åpent om søndager.

- Rema 1000 bryter etter vårt syn loven helt bevisst for å provosere frem en lovendring, og samtidig kostnadsfritt ta omsetning fra lovlydige konkurrenter, sier konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge til Nettavisen.

- Det er ikke opp til den største aktøren i markedet, Norgesgruppen, og deres bransjeorganisasjon Virke å tolke regelverket, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema 1000 til Dagens Næringsliv.

Rema foreslår nå at Helligdagsloven blir endret slik at alle dagligvarebutikker får holde åpent på søndag, mens andre butikker må holde stengt slik som i dag. Et forslag om dette ble torsdag sendt over til Kulturdepartementet.

Rema provoserer

Rema 1000 anmeldte i januar 120 konkurrerende butikker for å bryte reglene om søndagsåpent. Anmeldelsene ble henlagt av politiet. Etter dette har Rema 1000 bestemt seg for å satse på søndagsåpne butikker.

Nå har flere Rema-butikker satt opp enkle sperrebånd for å avgrense salgsarealet til lovens 100 kvadratmeter, uten at søndags-butikken framstår som en selvstendig butikk, slik det går fram av forarbeidet til Helligdagsloven. Kundene kan fritt gå inn i hovedbutikken og finne varer som står bak sperrebåndet.

Utspillet fra Rema har provosert både stortingspolitikere, fagbevegelsen og konkurrenter innen dagligvare. Men så langt har verken politiet eller kulturministeren vist stor interesse for å rydde opp i det som blir oppfattet som brudd på helligdagsloven.

Ønsker felles regler

Handel og Kontor ønsker klare regler og en felles forståelse for hvordan regelverket for søndagshandel skal praktiseres. Derfor har de utviklet «Søndagsplakaten», i samarbeid med Virke dagligvare.

LES MER: Her er «Søndagsplakaten»

Søndagsplakaten slår fast at salgsflaten på maks 100 kvm må være et selvstendig butikklokale med fastmonterte vegger og egen inngang. Det er heller ikke er mulig å bruke vindfang eller lignende for å få salgsflaten større enn lovlig.

Når det gjelder henting av varer fra lager eller øvrig butikklokale, begrenses dette til varer som fra før selges i søndagsbutikken. Det er ikke tillatt med plakater eller lignende der kunder oppfordres til å be personalet hente varer som ikke er utstilt i søndagsbutikken.

- Plakaten klargjør dagens regelverk. Samtidig oppfatter vi at regelverket når det gjelder henting av varer fra lager eller øvrig butikklokale ikke er tilstrekkelig tydelig. Derfor har vi bedt myndighetene om hjelp til å utrede dette nærmere, sier leder Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor i en pressemelding.

Møte med statsråden

Alle aktører i dagligvarebransjen er invitert til å slutte seg til Søndagsplakaten. Bunnpris, Coop og NorgesGruppen stiller seg bak initiativet, og vil følge punktene i sine butikker landet rundt.

- Ved at aktørene praktiserer regelverket likt, hindrer vi utglidning av loven og bidrar til fortsatt å bevare annerledesdagen, sier Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen.  

Rema 1000 vil ikke slutte seg til regelverket i «Søndagsplakaten». Lavpris-kjeden vil heller at regjeringen endrer lovverket slik at alle dagligvarebutikker kan ha søndagsåpent.

Handel og Kontor har sammen med Virke Dagligvare invitert seg til møte med statsråd Linda Hofstad Helleland for å diskutere uroen rundt søndags-butikkene. Handel og Kontor vil invitere Rema 1000 til å delta i dette møtet..

- Vi ser frem til en konstruktiv dialog med statsråden om temaet. Rema 1000 må nå avklare om de tar sikte på å overholde dagens lovgivning. Vi forutsetter at ingen seriøse aktører setter ansatte til å utføre lovbrudd, uttaler forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Redigert 25.4.2016