Full pott til Merkur-butikkene

Merkur-butikker vant alle prisene da Kjøpmannshuset kåret Årets Joker-butikk, Årets Nærbutikken og de beste sosiale møteplassene innenfor de to kjedene. Vi gratulerer Joker Suldalsosen, Nærbutikken Øygardsgrend, Joker Hongsand og Nærbutikken Bleik!

ÅRETS BUTIKK: Joker Suldalsosen ved kjøpmann Tor Jarle Strabø ble årets beste Joker-butikk. T.v. kjedesjef Kjell Arne Bjerklund og t.h. adm. dir. Ole Christian Fjeldheim i Kjøpmannshuset.

Premiene ble delt ut under kjedenes årlige kjøpmannstreff på Gardermoen. De to første butikkene fikk premier på 50.000 kr, mens det ble 25.000 kr på de to siste butikkene.

Merkur-butikkene gjorde det svært godt under denne konkurransen også i 2015. Merkur er opptatt av at lokalbutikkene utvikler seg både som dagligvare-leverandør, service-senter og som bygdas møteplass. Derfor er det ikke tilfeldig at Merkur-butikkene gjør det skarpt i slike konkurranser.

Her er juryen begrunnelse for de fire beste butikkene innenfor Joker og Nærbutikken:

Joker Suldalsosen

Årets Joker-butikk: Joker Suldalsosen i Suldal framstår som en moderne og flott butikk. Elektroniske hylleforkanter og kjøl på CO2 er blant de siste investeringene. En av grunnene til at butikken er i stadig utvikling, er at medarbeiderne spiller på hverandres sterke sider, gjør hverandre gode, har klare ansvarsområder som framhever interesse for arbeidet.

Kjøpmann Tor Jarle Straabø viser tydelig viktigheten av lagspill og godt lederskap. Hans ærlige og rolige framtreden gjenspeiler en behagelig atmosfære i butikken, som alle setter pris på. Service er ikke bare noe som snakkes om; her praktiserer man dette til det fulle. Stadig høyere score i kundeundersøkelsen bekrefter at også kundene legger merke til den gode utviklingen: de gir tilbakemelding på at det er hyggelig og serviceinnstilt betjening, at de føler seg velkomne og at det er lett å få hjelp.

Butikken utmerker seg også med egen avdeling for hobbyartikler, pynt til hus og hjem, samt lokale varer og et veldig bra utvalg av blomster med tilbehør. Den lille kaffikroken blir også satt stor pris på av alle som kommer innom. Bøndene i nærområde får kjøpt både gjødsel og kraftfor fra lageret i kjelleren og spør man Tor Jarle om noe annet, skaffes dette raskest mulig. Etter mange år med framgang, gjennom målrettet jobbing, har Tor Jarle opparbeidet seg stor respekt overfor sine kolleger. Hans stadige leting etter små og store forbedringer garanterer god drift og vekst i mange år framover for Joker Suldalsosen.

ÅRETS BUTIKK: Nærbutikken Øygardsgrend med kjøpmann Jorunn Andersen ble årets beste Nærbutikken-butikk. T.v. Kjell Arne Bjerklund og t.h. Ole Christian Fjeldheim fra Kjøpmannshuset.

Nærbutikken Øygardsgrend

Årets Nærbutikken: Nærbutikken Øygardsgrend i Rødberg er en flott butikk og en meget god representant for kjeden. Kjøpmann Jorunn Andersen er en svært positiv og serviceinnstilt person, som har stor omsorg for alle i bygda, i tillegg til alle hyttefolkene. Jorunn ordner det meste – her er det aldri et «nei» å høre fra hennes munn!

Butikken fungerer som en hyggelig møteplass, men koselig kaffikrok, der man kan finne noe å bite i. Det arrangeres konserter og tilstelninger både for lokalbefolkningen og for turister. En egen «bruktbutikk» i butikken er også å finne, som kundene selv får inntekten av. Jorunn kan vise til positivt resultat på regnskapet i de siste årene, og til tross for at hun har mistet noe av sin kundemasse i arbeiderne som jobbet ved demningen, har hun levert en god budsjettoppnåelse.

Joker Hongsand

Beste sosial møteplass/Joker: Joker Hongsand i Roan har gjennom mange år engasjert seg og satset stort i bygda. Etter å ha fått tildelt Merkurstøtte, samlet butikken inn til grendemøte, for at bygdefolket skulle få være med å bestemme hva pengene skulle brukes til. Av gjennomførte tiltak er strikkeklubb, kaffikrok med hjemmekino, trimrom, solseng, uteområde med griller, gjestebrygge, arrangering av vandreruter og sightseeingturer til land og vanns, gapahuk og utleie av leiligheter og båter. Bygda Roan kaller seg for «Mulighetens bygd» og kjøpmannen kan kalles en bygdeutvikler.

Nærbutikken Bleik
Beste sosial møteplass/Nærbutikken: Nærbutikken Bleik på Andøy har gradvis utviklet seg til å bli en motor i sitt lokalsamfunn. Butikken har en koselig og populær kafé, og for mange i bygda har denne betydd et nytt liv ut av en isolert tilværelse. Butikken er også blitt et informasjonssenter for både turister og våre nye landsmenn. De tre ildsjelene som overtok butikken i 2014, har drevet den videre i samme gode ånd som tidligere eier, og med glød, entusiasme og god service skjer det mange positive ting i bygda. Butikken ble kåret til Årets Merkur-butikk i Nordland i 2015.

JUBEL: Ann Hilde Hoel, Julie Westjord og Hilde Jarnæss Madsen fra Bleik landbyservice fikk pris for den beste sosiale møteplassen innenfor Nærbutikken-kjeden.