- Tilleggs-tjenester gjør butikken lønnsom

Joker Foldereid har satset på å gjøre butikken til bygdas møteplass. Omsetningen har økt mye etter at butikken fikk kafé-tilbud. Verdifulle tilleggstjenester har gitt flere kunder og bedre lønnsomhet – og et bedre service-tilbud for lokalsamfunnet.

Steinar Aspli_N�r�y Line Tellemann_Merkur H�vard Skeie_Joker Foldereid.jpg

FORNØYDE: Ordfører Steinar Aspli (t.v.) i Nærøy og kjøpmann Håvard Skeie (t.h.) på Foldereid gleder seg over den positive utviklingen for lokalbutikken. I midten Merkur-konsulent Line Tellemann som har ledet «Butikken som sosial arena».

Butikken på Foldereid i Nærøy kommune kan se tilbake på flere år med god vekst, etter at de kom med i Merkurs pilot-prosjekt «Butikken som sosial arena». Omsetningen har økt fra 7,8 mill. kr i 2012 til 9,8 mill. kr i 2015. Det gir en vekst på 25 prosent i løpet av tre år.

- Vi har mye å takke Merkur-programmet for. Ikke minst har vi fått god støtte fra Merkur når det gjelder finansiering av nye tilleggstjenester, sier kjøpmann Håvard Skeie.

Tirsdag deltok han sammen med 30 andre kjøpmenn og kommunale representanter fra Trøndelag og Nordland på en Merkur-konferanse på Værnes, der erfaringene med satsingen på «Butikken som sosial arena» ble oppsummert.

Bremser handels-lekkasjen

Joker Foldereid har bygt opp et møte- og serveringslokale med plass til 60 personer i tilknytning til butikken. Her er mulig å kjøpe både middag og kaffimat. I tillegg blir lokalet brukt til forskjellige slags tilstelninger. Butikken har avtale med en lokal produksjons-bedrift som leverer lokalmat direkte til kafeen.

Butikken har post-tjenester, tipping, medisin-utsalg, bibliotek-funksjon og utlevering av pakker for Post Nord. Tilleggstjenestene gir gode ekstra inntekter, som kommer i tillegg til salg av dagligvarer. I fjor hadde butikken 200.000 kr i form av provisjon på slike tjenester.

Butikken har også fått på plass et helt nytt drivstoff-anlegg, med god støtte fra Merkur. Salget av drivstoff har gått svært bra og ligger langt over det som butikken hadde budsjettert med.

- Drivstoff-salget er med på å bremse handels-lekkasjen. Vi får også inn en del av bilene som kjører forbi på riksveg 17, seier Håvard Skeie.

Kafé-tilbud og mange tilleggstjenester gjør til at butikken har kommet ut med fine overskudd de siste årene. Det gir kjøpmannen mulighet for å utvikle butikken videre i årene som kommer.

Kommunen blir inspirert

Butikken på Foldereid har et godt samarbeid med Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Kommunen handler lokalt og kjøper dagligvarer til barnehage og skole på nærbutikken. Kommunen har også flere ganger leid møtelokale på butikken.

- Vi er imponert over Merkur. Utvikling av dagligvare-butikkene er med på sikre bosettingen i bygdene. Når vi ser at Merkur satser på de små butikkene, blir vi i kommunen inspirert til å satse på mindre lokalsamfunn, sa ordfører Steinar Aspli i Nærøy kommune på konferansen.

Ordfører John Erik Johansen i Dønna kommune understreket også hvor viktig butikken er for levende bygder. Johansen bor på øya Løkta som var uten butikk i noen år.

- Uten nærbutikk dør bygda. Det er vår erfaring, sa han.

Tok inn syrisk flyktning

Flyktninge-situasjonen ble også et tema på denne Merkur-konferansen. Butikken på Foldereid hadde fått spørsmål fra kommunen om å ta imot en syrisk flyktning som hadde behov for språk-praksis. Mannen var veldig motivert for å arbeide og viste seg snart å bli en ressurs i butikken. Nå har han fått deltidsjobb i butikken, samtidig som han er i gang med utdanning.

- Du lærer bedre språk på en arbeidsplass sammen med andre nordmenn, enn i et klasserom der du er sammen med landsmenn. Jeg tror at flyktninger har lettere for å bli integrert på mindre steder, der folk ser hverandre. Dessuten er det mange små bygder som sliter med synkende folketall. Nye innbyggere blir tatt imot med åpne armer, sier Håvard Skeie.

Gode resultat

Prosjektet «Butikken som sosial arena» ble gjennomført i perioden 2012-2014. 14 nærbutikker i Nordland og Trøndelag deltok i prosjektet, der målsettingen var å utvikle butikken som bygdas viktigste møteplass. Merkur-konsulent Line Tellemann var prosjektleder.

LES MER: Butikken som sosial arena

De fleste butikkene har hatt en god utvikling i årene etter at prosjektet startet. Men noen lokalsamfunn sliter med fraflytting og har derfor ikke fått den veksten som en hadde håpt på.

Erfaringene med prosjektet blir nå lagt inn i Merkurs opplæringsprogram for kjøpmenn. Det betyr at Merkur kommer til å satse enda sterkere på butikken som møteplass i årene som kommer.