Lærer norsk på bygdebutikk

Da den syriske flyktningen kom til Norge, kunne han verken norsk eller engelsk. Men han var så heldig at han fikk språk-praksis på nærbutikken. Nå forstår han språket, har fått jobb på butikken og er i ferd med å bli integrert i lokalsamfunnet.

Håvard Skeie_Hassan.jpg

INTEGRERING: Utplassering i nærbutikk har gitt Hassan både arbeidstrening og praktisk språk-opplæring. T.v. kjøpmann Håvard Skeie.  Foto: Terje Solberg, Ytringen

Hassan Mohamad Alhaj flyktet fra krigen i Syria og ble etterhvert bosatt på Foldereid i Nord-Trøndelag. For et år siden tok Flykningetjenesten i i Nærøy kommune kontakt med butikken på Foldereid for å høre om syreren kunne få språkpraksis i butikken.

Hassan drev to butikker i byen Tartus, før han måtte flykte fra Syria, sammen med sin kone Mariam og datteren Amar.

- Jeg tok først en runde med de ansatte for å høre hva de mente om et slikt opplegg. Svaret var ja. Dette ville de være med på. Og ordningen med at Hassan har praksisplass hos oss har fungert helt utmerket fra første stund, forteller kjøpmann Håvard Skeie ved Joker Foldereid til lokalavien Ytringen.

Svært god arbeidsmoral

Nå har Hassan i vel ett år jobbet hos Joker Foldereid. Han får de beste skussmål av daglig leder. Han blir beskrevet som særdeles arbeidsom, høflig og lærenem. Skeie gir ham karakteren «veldig god» i arbeidsmoral.

– Han tar seg nesten ikke fem minutter pause. Vi må be han om det, men det er nesten umulig. Hos oss legger han inn varer. Hans norskkunnskaper er ennå litt for dårlige til at han kan sitte i kassa. Jeg tror at han lærer norsk like mye ved å jobbe hos oss som å sitte på skolebenken, mener Håvard Skeie.

– Jeg forstår alt hva folk sier til meg, men jeg har litt problemer med å uttrykke meg godt på norsk, sier Hassan om sine norskkunnskaper.

Den nye butikk-medarbeideren har fungert så godt at han nå har fått deltidsjobb i butikken, etter at språk-praksisen er avsluttet. Til sommeren skal han ha sommar-jobb på bygdebutikken.

Vinn-vinn-situasjon

Hassan har blitt godt mottatt blant kundene. På butikken treffer Hassan mye bygdefolk som han snakker med og blir kjent med.

- Dette er god norsk-trening, samtidig som han får vist fram sin store arbeidskapasitet i en jobb han liker og passer til. Dette er absolutt en vinn-vinn situasjon for alle parter,  sier Marianne Wendelbo ved Flyktningetjenesten i Nærøy kommune til Ytringen.

Den syriske flyktningen er i ferd med å bli godt integrert i lokalsamfunnet. Han har blitt invitert med på lokale aktiviteter og har fått ski både til seg selv og datteren.

- Jeg tror det er lettere å bli integrert på en liten plass. Her blir du sett av alle. Og nye folk som ønsker å bosette seg, blir tatt imot med opne armer i lokalsamfunn som elles kan slite med fraflytting, sier kjøpmann Håvard Skeie som gjerne utfordrer andre nærbutikker til å gi praksis til en syrisk flyktning.