Finnmark-ordfører til Merkur-styret

Ordfører Eva Husby fra Hasvik kommune er oppnevnt som nytt medlem i programstyret for Merkur-programmet. Inge Ryan holder fram som styreleder.

Eva Husby ble ønsket velkommen til Merkur-styret av styreleder Inge Ryan.

– Det er en stor tillitserklæring å få være med i styret. Merkur gjør en utrolig viktig jobb. Jeg håper at jeg kan bidra med min kompetanse fra Finnmark, sier Eva Husby.

Ordføreren i Hasvik er eneste representant fra Nord-Norge i Merkur-styret. Hun erstatter Ingunn Laumann fra Dønna kommune i Nordland.

Eva Husby er utdannet samfunnsplanlegger og har jobbet mye med omstillingsarbeid i Hasvik, før hun ble ordfører. Hasvik er en fiskeri-kommune som ligger på Sørøya, vest for Hammerfest. Kommunen har satset mye på havfiske-turisme og har hatt en økning i folketallet de siste årene.

En av butikkene i Hasvik, Sørvær Handel, har fått støtte gjennom Merkur-programmet. Ordføreren mener at mange bygder langs kysten vil dø ut, dersom siste-butikkene blir lagt ned.

- Det har vært veldig lærerikt og spennende å delta på det første styremøte i Merkur, hvor strategien for det videre arbeidet ble drøftet, sier Eva Husby.

Merkur er Kommunal- og moderniseringsdepartementets verktøy for utvikling av distriktsbutikker. 580 butikker over hele Norge deltar i Merkur-programmet, 28 av butikkene er lokalisert til Finnmark.

MERKUR-STYRET: Her er styret for Merkur-programmet samlet til årets første styremøte: F.v. Helge Schei (daglig leder), Sylvi Berg Holene, Sissel Karin Hals (sekretariatet), Kjell Arne Bjerklund, Judith Kortgård (Kommunaldepartementet), Eva Husby, John Karsten Hustveit, Malene Aaram Vike, Trine Stensen, Aud Lundstad og styreleder Inge Ryan.