Ingen pris-portal for dagligvarer

Det blir ingen pris-portal for dagligvarer. Forbrukerrådet har nå lansert en app med oversikt over alle dagligvarer i norske butikker, men portalen gir ikke informasjon om priser. Forbrukerne får bare oversikt over næringsinnhold og allergener.

FÅR PEILING: Mobil-appen "Peiling" vil gi oversikt over hva dagligvarene inneholder.

Forbrukerrådet ønsket å gå ut med priser på dagligvarene, men regjeringen ønsket ikke dette. Næringsminister Monica Meland satte ifølge NRK foten ned, da saken ble drøftet i regjeringen. Hun valgte å følge rådet fra Konkurransetilsynet om å droppe pris-informasjon i dagligvare-portalen.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå, men det er av hensyn til forbrukerne. Vi tror prisene blir likere og at kjedene samarbeider mer hvis alle prisene kommer med i en slik portal, sier næringsministeren til NRK.

Sjekk med Peiling

Dagligvare-portalen er nå lansert som en app for mobiltelefon, under navnet Peiling. Mobil-programmet gjør det mulig å skanne strekkoden på et produkt som du har i hylla hjemme eller ser i butikken, slik at du kan få opp oversikt over næringsinnhold og eventuelle allergener. Du får også opp en oversikt over hvilke butikker i nærområdet som selger dette produktet.

LAST NED PEILING: Her kan du prøve ut den nye dagligvare-appen

Stortinget vedtok at det skulle opprettes en dagligvareportal våren 2015. Etter den tid har det vært en omfattende diskusjon om hvilken plass prisene skulle ha i denne portalen.

Det ville vært mulig å legge inn forskjellige varer og få opp prisene i sanntid slik at forbrukerne kunne velge den billigste butikken. Det har vært delte meninger om en slik prisportal ville føre til større eller mindre konkurranse mellom kjedene.

Merkur advarte

Styret for Merkur-programmet har vært redd for at den planlagte portalen ville føre til et enda sterkere fokus på lave priser. Det ville i så fall har ført til større handels-lekkasje og mindre omsetning for små distriktsbutikker som aldri kan konkurrere med lavprisbutikkene når det gjelder pris.

Merkur sendte tidlig i høst en uttalelse til Forbrukerrådet og Barne- og likestillingsdepartementet der det ble advart mot for sterkt pris-fokus i dagligvare-portalen. Det ble vist til at distriktsbutikkene i dag møter svært sterk konkurranse fra lavprisbutikker i byer og tettsteder. Større fokus på pris vil føre til nedlegging av marginale butikker, med negative konsekvenser for service-tilbudet for forbrukere og næringsliv i de aktuelle bygdene, uttalte styret.