Stor interesse for butikk-opprustning

Det er stor interesse for opprustning og modernisering av butikkene i distrikt-Norge. 165 nærbutikker har fått tilsagn om til sammen 29,5 millioner kroner i støtte til viktige investeringer, pr. 31.oktober 2016.

Batalden landhandel nybygg Foto_Malvin Toft red.jpg

UTVIDING: Butikken på øya Batalden i Flora kommune har fått støtte gjennom Merkur til bygging av kafé-lokale. Foto: Malvin Toft

Merkur har i år en ramme for investeringsstøtte-ordningene på 34 millioner kroner. Det er usikkert om midlene vil bli brukt opp før årsskiftet.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 er det foreslått en bevilgning på 28 millioner kroner. I tillegg til dette vil der kunne komme noen ekstra kroner i form av ubrukte midler fra tidligere år. Dette gjelder blant annet tilsagn om støtte til prosjekt som av en eller annen grunn ikke har blitt realisert som planlagt.

Tre fylker peker seg ut når det gjelder stor investeringsvilje: Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland. Disse fylkene har også mange små nærbutikker med stort behov for modernisering.

Størstedelen av midlene som nå er fordelt, 23 millioner kroner, skal gå til investeringer i butikkene. Pengene skal brukes til nye kjøledisker, frysere, utviding, oppussing av butikklokalet og lignende. Stadig flere butikker satser også på utviding av kaffikroken eller etablering av kafe-tilbud slik at butikkene i enda større grad kan fungere som bygdas sosiale møtested.

5 millioner kroner skal gå til modernisering eller utbygging av drivstoffanlegg i tilknytning til butikken. 1,5 million kroner går til utviklings- og aktivitetsstøtte til de aller minste butikkene.

Merkur er Kommunaldepartementets program for utvikling av småbutikker i distrikts-Norge. Kjøpmenn over hele landet får tilbud om rådgiving og kompetanseheving, i tillegg til økonomisk støtte til investeringer.

LES MER: Oversikt over støtte gjennom Merkur-programmet pr. 31.10.2016