Merkur-fokus i TV-serie på NRK

Nærbutikkens rolle i lokalsamfunnet er et av temaene i siste episode av NRKs dokumentarserie «Levende landskap». I TV-programmet får seerne besøke to distrikts-butikker - Sørstraumen Handel i Troms og Joker Kvina i Nordland. Styreleder i Merkur-programmet, Inge Ryan, blir også intervjuet.

VIKTIG ROLLE: - Butikken som møteplass er viktig for folkehelsa, sier styreleder Inge Ryan i Merkur.

«Levende landskap» er en dokumentarserie i seks deler om det norske kulturlandskapet. Den siste episoden, som ble sendt tirsdag kveld på NRK1, har hovedfokus på framtida til norsk landbruk. Hvordan skal vi klare å produsere mer mat? Skal det skje gjennom landbruk i små familiebedrifter eller med industrielt landbruk i stor skala?

Begge driftsmåter er avhengig av at det bor menneske på bygda. Her kommer lokalbutikken inn som en viktig del av infrastrukturen. Derfor tok programskaperne kontakt med Merkur-programmet for å gjøre avtale om tv-opptak som kan få fram hvor viktig bygdebutikken er for bosetting og trivsel.

SE TV-PROGRAMMET: «Levende landskap»: Fra jord til bord 6:6

- Folk er opptatt av å kunne ha sine liv der de bor. Kulturlandskapet er viktig for dem, fordi det er skap av landbruk og annen aktivitet. Muligheten for å bo og leve i hele landet er avhengig av en infrastruktur som fungerer, sier adm. dir. i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, i programmet.

Skaper liv i bygda

Merkur-butikken Sørstraumen Handel i Kvænangen i Troms er en typisk distriktsbutikk, med en kaffikrok der kundene gjerne setter seg ned for å prate med hverandre. Butikken fungerer også som stemmelokale ved valg og som filial av det kommunale biblioteket. I tv-programmet viser kjøpmann Liv Reidun Olsen også fram den lokalhistoriske avdelingen med 2000 gamle bilder fra 1900-talet og fram til rundt 1970.

I bygda Kvina på Helgelandskysten med bare rundt 30 faste innbyggere har samme familie drevet nærbutikk i tre generasjoner.

- Jeg tror at det har kjempemye å si. Det er et liv i bygda på dagtid. Vi har åpent fra 8 til 8. Dersom butikken hadde vært stengt en uke, tror jeg ikke at så veldig mye hadde skjedd, sier butikkeier Nina Østrem ved Joker Kvina i Lurøy.

LIV I BYGDA: - Butikken skaper liv i bygda, sier kjøpmann Nina Østrem ved Joker Kvina i tv-programmet.

- Det er et være eller ikke være for folk som bor. Hadde vi ikke hatt denne butikken, så hadde det ikke vært grunnlag for å bo her, sier en av kundene på Kvina, Jostein Solvang.

Møteplass for folk

Styreleder Inge Ryan i Merkur-programmet peker på at distriktsbutikkene har to funksjoner. Kundene får handlet dagligvarer og de får dekket et sosialt behov. I mange små bygdesamfunn er butikken den eneste sosiale møteplassen.

- Dette er helse for folket. Det er en god samfunnsinvestering å ta vare på denne typen butikker. Vi har nærmere 1000 slike butikker i Norge og det betyr at 1000 lokalsamfunn får støtte på denne måten, sier Inge Ryan i programmet.

TV-programmet har også innslag fra Andøya, Aremark og andre småsamfunn der det er etablert ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i ressurser fra det lokale kulturlandskapet.
 

SE TV-PROGRAMMET: «Levende landskap»: Fra jord til bord 6:6

PS: Innslaget om distriktsbutikkene starter etter ca. 16 minutter