85 butikker har fått Merkur-støtte

Det er fortsatt stort behov for støtte til butikk-investeringer. Merkur-programmet for distriktsbutikker har gitt tilsagn om investeringsstøtte til 85 butikker i løpet av årets fire første måneder.

GOD HJELP: Kjøpmann Roland Aagård har fått nytt fryserom på Kvelibua i Lierne, med god støtte fra Merkur-programmet.

Etterspørselen etter investeringsstøtte er like stor som i rekordåret 2013, da de ble formidlet støtte for 44,2 millioner kroner til 216 butikker i løpet av hele året.

Hittil i år er det formidlet 13,9 mill. kr gjennom de støtteordningene som Merkur forvalter på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 10,8 millioner kroner gjelder investeringsstøtte til utvikling av nærbutikk, 2,3 millioner kroner gjelder investeringsstøtte til drivstoffanlegg, mens 0,7 mill. kr går til utviklings- og aktivitetsstøtte til de aller minste butikkene.

Merkur-programmet har i år fått 30 millioner kroner over statsbudsjettet til fordeling på butikker som trenger statlig hjelp til viktige investeringer.

Etterspørselen etter støttemidler er nokså jamt fordelt utover landet. Hordaland og Nordland peker seg ut med størst investeringsvilje, med Sogn og Fjordane på tredje plass.

200 butikker fikk støtte til opprustning og modernisering gjennom Merkur-programmet i 2014. Til sammen ble det formidlet 38,4 mill. kr i fjor.

Her er oversikten over butikker som har fått tilsagn om støtte pr. 1.5.2015