Felles fagblad for dagligvarehandelen

Medier og Ledelse, som utgir Handelsbladet, har kjøpt konkurrenten Dagligvarehandelen. Dermed blir det bare et fagblad for dagligvarehandelen. Den nye, felles papir avisen vil ha navnet Dagligvarehandelen.

OPPKJØP: Magne Lerø (t.h.) som eier Handelsbladet, har kjøpt Dagligvarehandelen av Reidar Molthe  (t.v.) og de andre eierne.

– Dagligvarehandelen er vinneren på papir. Derfor er det dette merkenavnet som føres videre for papiravisen. Handelsbladet, som de siste årene har satset sterkere på nett og redusert avisutgivelsene, vil fortsette som en daglig nettavis. Ved å slå de to publikasjonene og redaksjonene sammen, vil vi stå sterkere i framtiden, sier Magne Lerø i Medier og Ledelse i en pressemelding.

Tøff konkurranse

Handelsbladet har kommet ut siden 1960, først under navnet Fritt kjøpmannsskap. I 1993 ble Dagligvarehandelen grunnlagt av Arne Giverholt og Reidar Molthe, som en direkte konkurrent til Handelsbladet.

Etter hvert ble det Dagligvarehandelen som fikk posisjonen som den ledende bransjeavisen for dagligvarebransjen. I 2013 ble Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF) som utga Handelsbladet besluttet nedlagt, og det private firmaet Medier og Ledelse kjøpte da utgiverrettighetene til avisen.

Når blir de to konkurrentene slått sammen. Den sammenslåtte avisen skal ha en felles redaksjonell ledelse, men det er ikke klart hvem som blir redaktør. I dag er det Are Knudsen som er sjefredaktør i Handelsbladet, mens Oliver Orskaug har den tilsvarende stillingen i Dagligvarehandelen.

"Litt råflott"

I dag er det til sammen rundt 15 årsverk i de to fagbladene, hvorav åtte redaksjonelle. Den nye eieren regner med at tallet på tilsatte vil bli redusert. Han tror at noen kommer til å slutte, slik at det blir liten overtallighet.

– Det har blitt litt tyngre i mediene – og at det kanskje er litt råflott å ha to bransjeaviser. Diskusjonen ble hvem som skulle kjøpe hvem. Den diskusjonen har vi hatt gående en stund. Det ble til at jeg kjøpte, sier Magne Lerø til Dagens Næringsliv