- Jeg er stolt over distrikts-kjøpmennene

- Jeg blir stolt av kjøpmenn som bryr seg om medmenneskene sine. Nærbutikkene i grisgrendte strøk spiller en særlig viktig rolle i folks liv, og de ivaretar denne rollen på en meget god måte. Flere eldre måtte ha flyttet på institusjon dersom ikke nærbutikken hadde hjulpet dem i hverdagen, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i Norgesgruppen.

OPTIMIST: - Det er gledelig at Joker-butikkene går bedre enn noensinne, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i Norgesgruppen.

Tommy Korneliussen leder Norges største dagligvare-konsern, med 1.750 butikker og 38.000 medarbeidere. Han er opptatt av at Norgesgruppen både skal vise samfunnsansvar og tjene penger.

De siste årene har konsernet utgitt en egen samfunnsrapport der «lokal styrke» er et viktig stikkord. Over 60 prosent av butikkene som deltar i Merkur-programmet, tilhører Norges-gruppen gjennom kjedene Nærbutikken og Joker.

- Norgesgruppen må derfor kunne sies å være den kjeden som med god margin bidrar mest til opprettholdelse av nærbutikker i distrikts-Norge, heter det i samfunnsrapporten.

Ikke gjør som svenskene

Konsernsjef Tommy Korneliussen understreker i et intervju med internbladet Joker-magasinet at distriktsbutikkene har svært viktige funksjoner i samfunnet. Dersom skolen i ei bygd blir lagt ned, blir det satt opp buss til nabobygda. Men dersom butikken må stenge, blir lokalsamfunnet utarmet.

- Det er bred enighet – også politisk - om å opprettholde bosetting og næringsaktivitet over hele landet. Da må vi vokte oss vel for å begi oss inn på en sentralisering som eksempelvis Sverige har gjort, der store områder praktisk talt er avfolket. Dette er i høyeste grad et verdispørsmål. Norgesgruppen støtter importvernet fordi det gir mulighet for matproduksjon og næringsmiddelindustri over hele landet, sier han.

Korneliussen har vært i dagligvarebransjen i over 40 år. Så lenge han kan huske, er distriktsbutikkene dømt nord og ned. De ville bli offer for fraflytting og sentralisering, var omkvedet. Men slik har det ikke gått. Gjennomsnittsomsetningen for Joker-butikkene har i løpet av få år vokst med 70 prosent, fra 7 til 12 millioner kroner. I fjor hadde denne kjeden den nest største veksten av alle norske butikk-kjeder. Første kvartal i 2015 økte omsetningen med hele 5,6 prosent på sammenliknbare butikker.

Jeg har opplevd kjøpmenn som ringer hjem til kundene for å sjekke at alt er i orden hvis vedkommende ikke har vært i butikken som vanlig.
— Tommy Korneliussen, konsernsjef Norgesgruppen

- Den jobben som kjøpmennene og kjeden gjør, verdsettes og belønnes av kundene. Jeg tror det er en økende forståelse blant folk flest at det er viktig å beholde nærbutikken, sier han.

Blir varm om hjertet

Korneliussen beklager at han for sjelden har tid til å besøke butikker, og spesielt i distriktene. Men når han kommer seg ut, blir han ofte varm om hjertet:

- Butikkene er ofte bygdas samlings- og holdepunkt. Ja, limet i lokalsamfunnet. Jeg har opplevd kjøpmenn som ringer hjem til kundene for å sjekke at alt er i orden hvis vedkommende ikke har vært i butikken som vanlig.

Dette er å ta samfunnsansvar i praksis. Jeg blir stolt av kjøpmenn som bryr seg om medmenneskene sine. Nærbutikkene i grisgrendte strøk spiller en særlig viktig rolle i folks liv.

- Du er optimistisk på vegne av distriktsbutikkene?

- Med den fantastiske jobben som kjøpmennene gjør sammen med sine ansatte rundt i butikkene er jeg veldig optimistisk. Jeg kan heller ikke tro det vil være politisk vilje til å endre på målsettingen om spredt bosetting og næringsvirksomhet over hele landet, sier Tommy Korneliussen.