Kjøpmann og populær skuespiller

Kvelibua i Lierne er ikke som andre bygdebutikker. Hver høst går kjøpmann Roland Aagård inn i rollen som Serianne, en av de viktigste figurene i det populære friluftsteateret «Pe-Torsa». Billettslaget gir en betydelig ekstrainntekt for bygdas eneste butikk.

SERIANNE: Roland Aagård får fram smilet hos publikum når han spiller bondekona Serianne.

1.mars startet salget av billetter til årets utgave av bygde-teatret «Pe-Torsa». De lokale arrangørene regner med å selge 6-7.000 billetter til de seks utendørs forestillingene, med start 27.august 2015.  Det gir bygda gode inntekter både på teater, mat og overnatting.

Alt billettsalg foregår gjennom lokalbutikken. Det skaper mye ekstra trafikk, både når publikum skal hente billettene de har bestilt, og under selve arrangementet. Salg og provisjon av billettsalg til «Pe-Torsa» , i tillegg til leveranse til arrangementet og ekstra omsetning i butikken i løpet av helga, står for rundt 10 prosent av omsetninga på 3 millioner.

- «Pe-Torsa» har stor betydning for butikken. Takket være dette arrangementet - og verdifulle tilskudd fra Merkur - har vi de siste året fått rustet opp butikken. Framtida for butikken i Kvelia har aldri sett så bra ut som nå, sier Roland Aagård.

Stor publikums-appell

«Pe-Torsa» har utviklet seg til å bli et stort familiearrangament som tiltrekker seg publikum fra hele trøndelag og etter hvert også utover trøndelags grenser.

Handlingen foregår i 1950-årene og kretser rundt hovedpersonen Pe-Torsa som er bonde på Oppgår'n i Kvelia og nyvalgt ordfører i Nordi herred. Rundt hovedpersonen finnes et persongalleri av familie, gårdens tjenestefolk, naboer, politiske motstandere og tilreisende til bygda. Spelet har ny handling hvert år og det inviteres årlig gjestende kjendiser til biroller.

PE-TORSAS PLASS: Butikken i Kvelia har satset på kulturelt entreprenørskap. Populariteten til friluftsteateret gir ekstra kunder til nærbutikken.

Roland spiller kona til hovedfiguren Pe Torsa Kveli. Det er ikke fritt for at han framkaller mye latter når han går rundt med dame-skaut og gjør seg lys i målet for å passe inn i en kvinnerolle.

Husflid-produksjon

Kjøpmannen i Kvelia kan mer enn å spille teater. Han er også en dyktig mann med nål og tråd. I vinter-halvåret når omsetningen i butikken er liten, tar han fri to dager for uken for å jobbe med husflid. I andre etasje på butikken er det etablert husflid-utsalg der han selger både egne og andres produkter. Det gir også butikken en liten ekstrainntekt.

Kvelibua husflid.jpg

HÅNDLAGET: Roland Aagård satser på hjemmeproduksjon av husflids-produkt. Butikken har eget utsalg for slike produkt.

Roland Aagård opplever at de 115 innbyggerne i Kvelia slår ring om lokalbutikken sin. Da den gamle butikken ble lagt ned i 1990, mobiliserte bygdefolket og dannet Kvelia Utviklingslag som kjøpte butikkbygget og fikk butikkdriften i gang igjen. Roland har drevet butikken siden 1995.

For tre år siden kom Kvelibua med i Merkur-prosjektet «Butikken som sosial arena». Dermed fikk butikken mulighet for å utvide kaffikroken, kjøpe bakeovn og satse sterkere på butikken som bygdas møteplass. Butikken ble også kommisjonær for Norsk Tipping.

- Kaffikroken er like viktig som butikken. Folk i bygda kunne ha reist andre steder for å handle, men da ville de ikke ha truffet kjentfolk på samme måte, sier Roland Aagård.

Ansvar for vassverk

Opprustningen av butikken og kaffikroken har gjort det mulig å tilby frukost-servering, lunsj, strikke-kafe og til og med «lørdagsgrøt». Men kvaliteten på drikkevannet har vært et problem. Løsningen ble en oppgradering av det lokale vannverket, del-finansiert med støtte fra Merkur.

Nå har butikken overtatt driftsansvaret for bygdas vannverk, inkludert innkreving av vannavgift for abonnentene. Dette gir butikken ekstra inntekter, samtidig som de har godkjent drikkevann og kan utvide serverings-tilbudet.

 - Etter at Merkur kom inn i Kvelibuas hverdag, med tilskudd og Norsk Tipping, har omsetningen i butikken økt med 20 prosent. Dette er meget gledelig og gir oss mot til å fortsette videre arbeid med å sikre butikkens framtid, sier Kirsten B. Kvemo, styreleder i Kvelia Utviklingslag.