Butikken er livsnerven i bygda

Skolen og butikken er gjensidig avhengig av hverandre. Uten disse to møtestedene ville det ikke vært så mye liv igjen på Sjursnes. – Butikken er livsnerven i bygda, sier folk i denne filmen fra utkantbygda i Tromsø.

STÅR PÅ: Kjøpmann Sonja Bruvik satser på å utvikle butikken til beste for folk i bygda.

Kjøpmann Sonja Bruvik ved Joker Sjursnes tilbyr langt mer enn melk og brød. På nærbutikken kan du få tilleggstjenester som apotekutsalg, blomster, bensin og diesel, olje, gaveartikler, tipping og fiskekort. Butikken tilbyr også hjemkjøring av varer til de som ønsker det.

De siste årene har butikken blitt rustet opp ved hjelp av tilskudd gjennom Merkur-programmet.

SE FILMEN: Butikken på Sjursnes er livsnerven i bygda

Kaffikroken er flittig brukt. Kjøpmannen er opptatt av å stelle i stand ulike slags arrangement som kan samle bygdefolket. Det mest populære er grillfesten i august. Lokaler prinsesser og prinser blir også markert i butikken. I desember er det og gløgg.

- Vi feirer alt som går an å feire. Det liker folk, smiler Sonja Bruvik

«Vi klamrer oss fast»

Sjursnes ligger nesten sju mil øst for Tromsø. Bygda har skole og barnehage, bo- og servicesenter og kirke. Men folketallet stagnerer. Skolen har bare 14 elever.

- Det er ei vakker bygd og en fantastisk plass å bo på.  Vi er ikke mange innbyggere, mellom 220 og 250. Men vi klamrer oss fast vi som er her. Vi prøver å gjøre det beste ut av det, sier kjøpmannen.

- Skolen og butikken er gjensidig avhengig av hverandre. Uten skole og butikk ville det ikke vært noe liv i , sier lærer Turid Christensen ved Sjursnes skole og barnehage.  

Viktig møtepunkt

Elevene på skolen er opptatt av butikken får leve. Flere ungdommer har opp gjennom årene hatt deltidsjobb på nærbutikken.

- Butikken er et møtepunkt. Den har hyggelige folk. Butikken er sentrum av bygda, sier tre elever når de skal oppsummere hva butikken betyr.

- Butikken er livsnerven vår. Dersom vi ikke har butikk, må vi handle alt i Tromsø. Det gjør alt mye vanskeligere. Uten butikk dør bygda, blir det sagt i dokumentarfilmen.

Filmen om butikken i Troms er en av fire små dokumentarfilmer som Merkur har fått produsert for å vise samspillet mellom bygda og butikken.

SE FILMEN: Butikken på Sjursnes er livsnerven i bygda