Stortinget viderefører Merkur Bok

 

Distrikts-bokhandlerne fikk ja fra Stortinget. Kommunalkomiteen ber enstemmig om at Merkur Bok blir videreført også neste år. Regjeringen hadde foreslått at kompetanseprogrammet for bokhandel ble utfaset i 2016.

FIKK GJENNOMSLAG: Bokhandlerne fra Nord-Norge ba Stortinget om å videreføre ordningen med Merkur Bok. Nå har de fått full støtte fra politikerene.

Det har vært knyttet utsikkerhet til framtida for Merkur Bok etter at Kommunaldepartementet foreslo å avvikle kompetanse-programmet. Bokhandlerforeningen har jobbet aktivt for å videreføre tilbudet, og nå har en enstemmig kommunalkomite på Stortinget anbefalt det samme.

Kommunalkomiteen viser til at Merkur Bok ble etablert i 2008, etter at nye regler for salg av skolebøker gjorde den økonomiske situasjonen for mange distriktsbokhandlere vanskelig. Det overordnede målet for programmet er å sikre at folk i distriktene skal ha tilgang på et bredt utvalg med bøker.

Det geografiske nedslagsfeltet er regionale/lokale sentra og virkemidlene er i hovedsak kompetansehevende tiltak. Om lag 50 bokhandlere deltar i programmet. Både bokhandlerne og Bokhandlerforeningen gir satsingen gode tilbakemeldinger. 

Et positivt innslag

- Komiteen mener bokhandlere i distriktene er et positivt innslag i handels-, nærings- og kulturlivet. Komiteen ber departementet videreføre Merkur Bok for 2016, skriver komiteen i sin innstiling til Stortinget.

Stortinget diskuterte budsjettet for Kommmunaldepartementet på lørdag. Merkur var ikke tema for debatten i plenum, men budsjett-forslaget fra komiteen ble vedtatt. Det betyr i praksis at departementet vil videreføre Merkur Bok slik komiteen ønsker.

Ikke mer penger

Kommunalkomiteen har også diskutert budsjettet for Merkur, etter at regjeringen kom med forslag om et kutt på 2 millioner kr. i støtteordningene for distriktsbutikker.

Komiteens medlemmer fra Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti sier at de er opptatt av å styrke Merkur-programmet, som jobber med å trygge livsgrunnlaget til nærbutikker i distriktene ved blant annet å tilby tilleggstjenester som både øker lønnsomhet og gir bedre tjenester til innbyggerne.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til forslag i SV alternative statsbudsjett med 4 mill. kroner ekstra til Merkurprogrammet, bl.a. for å beholde Merkur Bok som en del av programmet. Venstre viser til at de har foreslått en økning på 2 mill. kroner. Men komiteens flertall gir ikke støtte noen av disse forslagene.

Det ble ikke satt fram forslag om budsjett-økning da Stortinget voterte over budsjettet for Kommunaldepartementets virksomhet. Det betyr at Merkur får 28 millioner kroner til støtteordningene for 2016, mot 30 millioner kroner i 2015.

Saken er oppdatert 14.desember 2015