Innkjøps-regler truer nærbutikken

Nærbutikken på Vassøy har mistet en av sine viktigste kunder på grunn av kommunens innkjøps-regler. Butikken får ikke lenger levere varer til barnehagen. Nå står de i fare for å miste salget til skolen også. Både politikere og øy-boere reagerer på det som skjer.

VIL KJEMPE: Hilde Løining Johnsen (fra venstre), Marie Henriksen, kjøpmann Janken Nordbø og Kasper Rygh ber om hjelp til bevare nærbutikken på øya. Foto: Kjersti Riiber, Rogalands Avis

Fram til i fjor var barnehagen på Vassøy utenfor Stavanger en av de viktigste kundene til nærbutikken på øya. Barnehagen kjøpte varer for over 200.000 kroner i fjor. Men det var såpass mye at tjenesten i henhold til offentlige anskaffelsesregler må legges ut på anbud. Resultatet ble at nærbutikken måtte gi tapt for Matvareekspressen, som i dag leverer varer til alle barnehagene i Stavanger kommune, forteller Rogalands Avis (RA).

– Jeg har vært i kontakt med Stavanger kommune for å høre om det er noe jeg kan gjøre for å få tilbake vareleveringen til barnehagen. Jeg har tilbudt meg å gå ned i pris og å levere varene på døren, sier kjøpmann Janken Nordbø til avisen.

Innkjøpsavdelingen til Stavanger kommune jobber nå med en ny matavtale for både barnehager og skole. Vassøy-butikken frykter at den også skal miste leveringen til skolen og SFO-en på øya.

«Øya vil dø ut»

Nå jobber både ansatte og beboere på øya for å holde liv i butikken de er avhengig av. I etterkant av et folkemøte i oktober er det satt i gang en underskriftskampanje. Til nå har over 300 personer skrevet under, nok til at innbyggerinitiativet behandles politisk.

– Øya dør ut hvis vi mister butikken. Ja, det er kanskje litt dyrere å handle her, men det er såpass viktig at de kronene står vi i, sier Tor Atle Sægrov som tok initiativ til kampanjen.

Butikken på Vassøy deltar aktivt i Merkur-programmet og har fått økonomisk støtte til investeringer, fordi den er viktig for bosetting og service.  Kjøpmannen reagerer på at en slik butikk skal miste salget til skole og barnehage:

– Merkur-programmet legger opp til at kommunene skal støtte distriktsbutikkene. For meg virker det som om kommunen ikke har gjort hjemmeleksen sin, sier Janken Nordbø til Rogalands Avis.

Godt samarbeid

Kjøpmannen forteller om et svært godt samarbeid mellom butikken og barnehagen:

– Hvis vi har hatt varer som har nærmet seg utløpsdato, har vi ringt til barnehagen og fått til svar: «Da lager vi lapskaus i dag!», forteller Janken Nordbø.

For butikken utgjør tapet av barnehage-avtalen hele husleien for ett år. Dermed tipper den økonomiske vektskålen i negativ retning.

Lokalpolitisk initiativ

Nærbutikken på Vassøy har havnet på det politiske sakskartet i Stavanger. Både Ap og Høyre har tatt opp saken.

Innkjøpsordninger går utover de små nærbutikkene. Samtidig som staten jobber for å holde liv i småbutikkene, møter man motbør hos kommunen.
— Sigrun Torrissen, leder i Vassøy beboerforening

Kari Nessa Nordtun (Ap) nevnte saken i forbindelse med møtet i kommunalstyret for finans for en uke siden. Der ble handlingsplanen for etisk handel i Stavanger kommune behandlet. Nessa Nordtun fremmet dette forslaget, som ble enstemmig vedtatt:

«Finansstyret mener at etisk handel er å ha levekraftige lokalsamfunn, og ber derfor om at tiltak som kan fremme bærekraftig handel for lokalsamfunnene innarbeides i handlingsplanen ved neste rullering.»

– At nærbutikken på Vassøy har mistet vareleveringen til barnehagen, truer livsgrunnlaget der ute. Jeg håper vi kan få til en ordning for butikken som ikke er i strid med regelverket, sier Nessa Nordtun til RA.

Manglende samsvar

Også Egil Olsen (H) har tatt opp saken. Han stilte spørsmål ved manglende samsvar mellom distriktspolitiske hensyn og anbudsprosessen til kommunen i formannskapet på torsdag.

HOVEDOPPSLAG: Historien om butikken på Vassøy er dagens hovedoppslag i Rogalands Avis.

Sigrun Torrissen, leder i Vassøy beboerforening, er blant dem som har jobbet med å få politikerne på ballen.

– Innkjøpsordninger som den i Stavanger kommune, går utover de små nærbutikkene. Butikken er veldig viktig i alle små samfunn, uten den stopper ting opp, sier Torrissen og fortsetter:

– Det er så mye som er motstridende i denne saken. Samtidig som staten jobber for å holde liv i småbutikkene, møter man motbør hos kommunen, sier hun til RA

ROGALANDS AVIS: Her kan du lese hele reportasjen i Rogalands Avis

Elvur Hrönn Thorsteinsdôttir, innkjøpssjef i Stavanger kommune, er innstilt på å finne en løsning for butikken. Ordføreren har bedt rådmannen om å følge opp saken.

- Nærbutikken er viktig for lokalsamfunnet. Vi vil vurdere hva vi kan gjøre for å legge til rette for at butikken kan konkurrere om oppdraget, sier kommunens innkjøpssjef, som ikke var kjent med at butikken er en del av Merkur-programmet.

FÅR FULL STØTTE: Rogalands Avis gir full støtte til butikken på lederplass