- Merkur Bok må fortsette

Bokhandlere fra Nord-Norge ønsker at Merkurs bokhandel-program blir videreført. – Merkur Bok er det eneste kompetansehevende programmet som distriktsbokhandlere har. Det er også et sterkt nettverk mellom bokhandlere som ellers har få muligheter for å møtes, sier de.

TRENGER HJELP: Bokhandlerne Line Bakke Fjær, Anitha Bendiksen, Kine Laumann, Astri Larssen og Gøril Søndrol mener at distrikts-Norge trenger Merkur Bok.

Regjeringens forslag om utfasing av Merkur Bok ble et veldig aktuelt tema for bokhandlerne fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som var samlet til Merkur Bok-konferanse i Oslo nylig.

Bokhandlerne ser ingen grunn til at ordningen med Merkur Bok skal nedlegges, når det ikke er foreslått kutt i Merkur som kompetanse-program i statsbudsjettet for neste år.  

De mener at bokhandler i distrikts-Norge er mer utsatt enn dagligvarebutikker. Derfor trenger de den drahjelpen som Merkur Bok kan gi.

- Distrikts-bokhandlernes utfordringer er ofte for små til at kjeden bryr seg om det. Det er en befrielse å komme til et forum hvor folk skjønner vår situasjon. Store avstander gjør at vi ikke har mulighet til å dra til hverandre, vi treffes kun via Merkur Bok. Den inspirasjonen vi gir hverandre, kan ikke måles i penger, sier bokhandlerne.

De peker også på at bokhandelen er en viktige kultur-arena i distriktene. Men politikerne skjønner ikke helt betydningen av distriktsbokhandel.

Det er vanskelig å overleve uten salg av skolebøker. Samtidig er det veldig tidkrevende å gå inn i anbudsprosessen. Når en er opp i tunge saker, er det fint å få snakke med folk som skjønner hva en holder på med.

Bokhandlerne mener det er rart at Merkur Bok skal fases ut når en akkurat har gjennomført et «pilot-prosjekt» som viser at små bokhandler kan få vekst i omsetningen, når det blir lagt opp til større aktiviteter i butikken.