Virke advarer mot butikkdød på bygda

Små distriktsbutikker går en dyster fremtid i møte dersom regjeringens forslag om søndagsåpne butikker vedtas, tror store deler av norsk næringsliv. Virke ber om at saken blir skikkelig utredet før det blir gjort vedtak.

ADVARER: Direktør Ingvild Størksen i Virke tror at butikkdød i distrikts-Norge blir konsekvensen av søndagsåpne butikker.

Regjeringens lovforslag om å la butikker holde åpent på søndager og enkelte helligdager møter stor motstand i dagligvarebransjen og hovedorganisasjonen Virke, som advarer mot butikkdød i distriktene.

Den største bekymringen er at forbrukerne vil velge bort lokalbutikken til fordel for de store kjøpesentrene.

– Det er liten tvil om at vi vil få en svekkelse av distriktsbutikkene dersom det blir et frislipp på søndagene. Når Danmark liberaliserte handelen, ga det en umiddelbar vridning fra små aktører i distriktene til større aktører i sentrale strøk, sier konserndirektør Per Roskifte i Norgesgruppen til Nationen

Oppfattes som tvang

Kulturminister Torhild Widvey (H), næringsminister Monica Mæland (H) og arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) møtte fredag partene i arbeidslivet om regjeringens forslag.

– Regjeringens utgangspunkt er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider, sa kulturministeren til NTB.

Dagligvarebransjen spår imidlertid at fortjenesten vil synke dersom butikkene må holde åpent syv dager i uka. Det vil kunne gi økte matvarepriser, og kan i ytterste konsekvens føre til at butikker må legges ned, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Coop til Nationen.

– Dersom konkurrentene våre holder åpent på søndag, må også vi holde åpent. Da vil kostnadene øke, samtidig som inntektene vil fordele seg utover uka. Det vil ikke være snakk om en omsetningsøkning. Regjeringen sier at dette handler om folks valgfrihet, men for oss handler det mer om tvang, sier Paus.

Mange av butikkene i Distrikts-Norge sliter allerede med lav omsetning, høye kostnader og manglende lønnsomhet. De senere årene er antall distriktsbutikker redusert med anslagsvis 20 butikker per år, ifølge tall fra Virke.

Spår dominoeffekt

Kristelig Folkeparti var tidlig ute og markerte motstand mot forslaget. Også Arbeiderpartiet og Senterpartiet er mot. Regjeringen kan imidlertid vente seg støtte fra Venstre, under forutsetning av at kommunene selv står fritt til å velge om de vil ha søndagsåpne butikker eller ikke.

Kommunenes valgfrihet kan fort ende opp som en illusjon, tror Ingvill Størksen, direktør for dagligvare i Virke.

STORE KONSEKVENSER
”Hvis distriktsbutikkene går dukken, har det store konsekvenser for lokalsamfunnet og bosettingen.”
— INGVILL STØRKSEN, DIREKTØR I VIRKE

– Det er veldig krevende for butikker å holde stengt når andre holder åpent, for da forsvinner kundene til konkurrenten. Det blir en slags dominoeffekt som også vil gjøre seg gjeldende for kommunene. Det er vanskelig for en kommune å ikke ha søndagsåpne butikker dersom nabokommunen har det, sier Størksen til Nationen

Sammen med fagforbundet Handel og Kontor og 9 andre organisasjoner sendte Virke et åpent brev til regjeringen før jul hvor de ba om at konsekvensene av søndagsåpne butikker utredes.

– Dårlig distriktspolitikk

Å tvinge distriktsbutikkene til å holde åpent hele uka er dårlig distriktspolitikk, mener Størksen.

– Hvis distriktsbutikkene går dukken, har det store konsekvenser for lokalsamfunnet og bosettingen. Butikkene er i dag en sosial møteplass, de gjør at folk kan bli boende i distriktene og de bidrar til at eldre kan handle alene og bo lenger hjemme, sier hun.

Handel og Kontor er på sin side bekymret for rettighetene til de ansatte i varehandelen.

– Hvis kjøpesenteret vil holde åpent på søndager, må butikkene gjøre det samme, hvis ikke risikerer de bot. På så måte har de ansatte null innflytelse. Det vil også virke konkurransevridende for distriktsbutikkene, og sentrene vil måtte øke bemanningen i helgene, sier Ove Magnus Halkjær, avdelingsleder i Handel og Kontor.