Butikken kan overta kommunale tjenester

Herøy kommune i Nordland har etablert skyss-tjeneste i samarbeid med lokalbutikken på Brasøy. Butikken har også overtatt turistinformasjonen for kommunen. – Vi er åpne for å legge flere kommunale tjenester til distriktsbutikkene. Uten nærbutikk vil folketallet gå nedover på øyene våre, sier rådmann Roy Skogsholm.

ELDREOMSORG: - Vi vil vurdere hvordan vi godtgjøre butikkene for tjenester innenfor eldreomsorg, sier rådmann Roy Skogsholm

Kjøpmann Anne Grethe Edvardsen på Brasøy Handel har blitt en viktig person for kommune-administrasjonen i Herøy etter at butikken og kommunen ble med på Merkur-prosjektet «Butikken som sosial arena».

Den lille øybutikken med under 4 mill. kr i årsomsetning har fått til et godt samarbeid både med de fastboende, ungdomslaget, hyttefolket og kommunen. Butikken har fått sin egen kafe, med pub og uteservering i sommerhalvåret. Rett utenfor butikken er det etablert et nytt treningsstudio.

LES: Helgelands Blad om Nærbutikken Brasøy: «Mer enn bare butikk»

- Anne Grethe har blitt en ambassadør for Brasøy. Det er ingen andre som kommunen har så mye kontakt med for tiden, smiler rådmannen Roy Skogsholm.

Driver skyss-tjeneste

Herøy kommune tok kontakt med butikken da de fikk behov for å etablere en skysstjeneste på Brasøy. Kommunen leaset bil, mens butikken tok på seg arbeidet med å organisere en ordning der frivillige kjører skolebarn og eldre etter behov.

Butikken har også overtatt turistinformasjonen fra kommunen. Når det kommer turister til Helgelands-kysten, kan de finne alt de trenger av kart og brosjyrer på kafferommet til butikken.

- Vi vil ha behov for å bygge ut opplysnings-tjenesten. Når kommunene blir slått sammen til større enheter, vil det bli større avstander fra kommunesentret til der folk bor. Mye informasjon vil bli formidlet gjennom elektroniske kanaler. Men eldre folk vil ha problem med å henge med. Her kan nærbutikken bli en viktig samarbeidspartner. Men da må kommunene betale for den tjenesten som butikken tilbyr, sier rådmann Roy Skogsholm.

Integrere innvandrere

Rådmannen ønsker at kommunene også skal formidle omsorgs-tjenester gjennom lokalbutikken. Herøy har de siste årene fått en større vekst i folketallet enn de de fleste andre kystkommuner. 11 prosent av folket er nå av utenlandsk opprinnelse. Det er en utfordring å integrere hjemmeværende innflytter-kvinner slik at de slår rot i lokalsamfunnet og familien blir boende i Herøy.

- Lokale butikker kan spille en nøkkelrolle ved å lage møteplasser som er åpne for alle i bygda. Dette er viktig for kommunens framtid, sier Roy Skogsholm.

Herøy vurderer også hvordan de kan godtgjøre butikkene til å gjøre tjenester innenfor eldreomsorg. Det kan for eksempel skje ved at butikken tar kontakt med eldre kunder som trenger hjelp til småting. Det kan være mer rasjonelt enn om kommunen skal sende ut en sykepleier, sier rådmannen i et intervju med Kommunal Rapport.

LES: Kommunal Rapport om Merkur-prosjektet: «Sparer penger på nærbutikker»

Butikken stopper fraflytting

Utkantene i Herøy opplever nedgang i folketallet, sjøl om kommunen er i vekst. Rådmannen registrerer at folketallet i Brasøy/Husvær er stabilt, noe han tror har sammenheng med butikkens rolle i lokalsamfunnet.

- Merkur-prosjektet for utvikling av butikken som møteplass, har skapt engasjement og optimisme. Fraflyttingen har stoppet opp.

Det er viktig å opprettholde støtteordningen for distriktsbutikker. Når butikken forsvinner, så dør bygdesamfunnet. Det har vi sett flere eksempel på. Herøy kommune ønsker å bruke distriktsbutikkene for å løse kommunale oppgaver, sier Roy Skogsholm som i tillegg til å være rådmann i Herøy også har en fortid som ordfører i Vefsn og direktør for Mosjøen og Omegn Næringsselskap

HER kan du lese mer om prosjektet «Butikken som sosial arena»