Søndagsåpent vil gi færre distriktsbutikker

Dårligere resultat og færre matvarebutikker i distriktene kan bli konsekvensen dersom butikker får holde søndagsåpent.  Mange butikker vil gå fra pluss til minus dersom Stortinget fjerner forbudet mot at matbutikker kan holde åpent på søndager.

SKEPTISK: May Elshaug ved Joker Svorkmo ønsker ikke søndagsåpen butikk. Men hun føler seg tvunget til å holde åpent alle dager dersom konkurrentene gjør det. Foto: Håvard Zeiner, Nationen.

Dette går fram av en ny rapport som Institutt for bransjeanalyser (IBA) har laget på vegne av bransjeorganisasjonen Virke.

Søndagsåpne butikker vil ikke føre til at folk flest kjøper flere varer totalt. Samtidig vil det koste mye å ha ansatte på jobb en ekstra ukedag.

Rapporten konkluderer med at lønnsomheten for distriktsbutikker vil halveres – enten på grunn av lønnskostnader eller fordi butikken taper i konkurransen mot andre dersom den velger å holde søndagsstengt.

– Å ha oppe på søndager er helt uaktuelt slik situasjonen er i dag. Jeg jobber i dag minst annenhver lørdag. Skulle jeg ha jobbet på søndagene også, hadde det ikke vært noe fritid igjen. For meg er fritid gull verdt, og viktigere enn penger, sier May Elshaug ved Joker Svorkmo i en kommentar til Nationen.

9 av 10 mot forslaget

I dag er det 22 prosent av distriktsbutikkene som praktiserer søndagsåpent. Dette gjelder små butikker som har en salgsflate på under 100 kvadratmeter eller butikker som har forholdsvis mange turister blant kundene sine. Sørlandet og Telemark har størst andel søndagsåpne butikker. En tredel av omsetningen i de søndagsåpne butikkene kommer fra turister eller andre utenbygdsboende.

Hver fjerde distriktsbutikk ser søndagsåpent som et sannsynlig tiltak, dersom det blir adgang til dette gjennom lovverket. To av tre butikker vil starte med søndagssalg i sesong. Det er butikker på turiststeder som i størst grad vil benytte seg av muligheten til en ekstra salgsdag.

De fleste kjøpmenn i distrikts-Norge er likevel motstandere av søndagshandel. 9 av 10 butikkledere mener at det ikke er behov for å endre dagens regelverk. Søndagsåpent kan gi mulighet for mer handel til turister og hyttefolk. Men samtidig vil en kunne få større handelslekkasje fordi kundene drar på helgeturer til kjøpesenter og storbutikker.

Får større utgifter

Institutt for bransjeanalyser har prøvd å finne ut hva som blir de økonomiske konsekvensene av fri søndagshandel.  Dersom en distriktsbutikk holder stengt på søndag samtidig som konkurrentene holder søndagsåpent, vil butikken få et omsetningstap på 3,5 prosent. Det vil føre til lavere bruttofortjeneste og en halvering av resultatet.

Ved søndagsåpning også i egen butikk, vil omsetningen kunne bli den samme som før. Men søndagshandelen vil medføre at lønnskostnaden øker med 6 prosent. Det betyr en halvering av resultatet også for denne distriktsbutikken.

Butikker med mellom 5 og 10 millioner kroner i årsomsetning kommer ut med størst nedgang i resultatet.

Flere nedlegginger

Beregningene som forskningsleder Per Gunnar Rasmussen ved IBA har gjort, viser at resultatet blir svekket både ved at konkurrenter iverksetter søndagsåpent og ved at det blir satt i gang søndagsåpent i egen butikk.

- Med de små resultatmarginer som flertallet av butikken har, vil dette kunne bety langt flere butikker med negativt resultat. Dette vil igjen føre til forsterket butikkdød med de konsekvenser dette vil kunne få for mange lokalsamfunn som ser på butikken som en viktig forutsetning for bosettingen, heter det i rapporten.

Innføring av søndagsåpent i Norge vil kunne gi samme dramatiske nedgang i småbutikker som vi har sett i Danmark.

Alvorlig situasjon

Direktør for handel i Virke, Thomas Angell, sier til Nationen at fri søndagshandel kan bety kroken på døra for mange av butikkene som ikke ligger sentralt.

– Mange av butikkene i distriktene er små og familiedrevne, med basis i ideologi mer enn høy inntjening. Mange er utsatt fordi de har en dårlig økonomi i utgangspunktet. Derfor kan dette bli alvorlig, sier Angell.