Distriktsbutikker vil modernisere

Nærbutikkene i distrikta har fortsatt stort behov for modernisering. 96 butikker fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014. Etterspørselen etter midler er nesten like stor som i fjor, som ble et rekordår for butikk-investeringer.

NYTT DRIVSTOFF-ANLEGG: Nærbutikken Elgå ved Femunden har fått nye drivstofftanker og kortautomat ved hjelp av tilskudd fra Merkur-programmet.

Merkur-programmet har gitt tilsagn om økonomisk støtte for 16,3 millioner kroner for årets seks første måneder. I hele fjor ble det til sammenlikning fordelt 43,8 millioner kroner, fordelt på 216 butikker.

Viktig infrastruktur

Butikkene i Bygde-Norge har lenge hatt stort behov for opprustning. Interessen for å søke om støtte til investeringer økte kraftig i fjor, da regelverket ble forbedret. Tallene for 2014 viser at det fortsatt er stort behov for statlig støtte til opprustning og utvikling av distriktsbutikker.

- Dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene. Regjeringen er glad for at små butikker kan bli rustet opp, slik at de kan gi et enda bedre tjenestetilbud til sine lokalsamfunn, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Investeringslysten er jamt fordelt over hele landet. Hordaland topper tilskudds-listen, etterfulgt av Rogaland, Hedmark, Nordland, Møre og Romsdal og Finnmark.

Det meste av pengene går til opprustning av butikkene, i form av nye kjøledisker, frysere, butikkdata eller oppussing av lokalet. Noen butikker har også behov for større lokale. Andre satser på å bygge ut kaffikroken som et møtested for bygda.

Samfunns-entreprenører

- Mange butikkdrivere er viktige samfunns-entreprenører i sine lokalsamfunn. Butikken fungerer både som bygdas møteplass og som et servicesenter med tilbud om mange tjenester utenom salg av dagligvarer, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

6 av butikkene har fått tilsagn om støtte til utbygging av drivstoffanlegg. 1,5 mill. kroner ble formidlet til dette formålet i 1.halvår 2014.

Merkur-programmet forvalter den statlige støtteordningen for distriktsbutikker på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget har dette året bevilget 30 millioner kroner til tiltak som skal være med å utvikle og forbedre dagligvarebutikkene i distriktene.


HER er en oversikt over butikker som har fått støtte fra Merkur 1.halvår 2014: