- Ingen kutt for Merkur i 2014

- Det er ikke riktig at Merkur har fått dramatiske kutt i sine budsjetter i 2014, slik lederen i ukeavisen Dagligvarehandelen hevder. Dette skriver statssekretær Jardar Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et tilsvar til avisen.

- Evalueringen vil hjelpe oss å vurdere hvordan vi skal ta Merkur-programmet videre, sier statssekretær Jardar Jensen i Kommunaldepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg, KMD.

Redaktøren for Dagligvarehandelen ba om at budsjettet for Merkur-programmet ble styrket vesentlig for 2015. Avisen hadde oppfattet det slik at budsjettet hadde blitt redusert fra 43,8 mill.kr i 2013 til 30 mill. kr i 2014.

- Merkur-programmet er, målt i penger, sannsynligvis det mest effektive distriktspoliti8ske virkemiddelet staten råder over, argumenterte avisen.

Økende etterspørsel

- Vi er enig med lederen i Dagligvarehandelen 6. juni; Merkur-programmet som nettopp er evaluert, er et effektivt og viktig virkemiddel for de små dagligvarebutikker i Distrikts-Norge. Evalueringen vil bidra til en enda mer målrettet innsats for å støtte opp om disse viktige tjeneste-leverandørene. Vi ser at butikkene utgjør en viktig, positiv faktor i sine lokalsamfunn, og at ulike tjenester og varegrupper samles i butikkene. Dette er viktig for bygdene, skriver statssekretær Jardar Jensen i en kommentar til avisen.

Det er ikke riktig at Merkur har fått dramatiske kutt i sine budsjetter nå i 2014 slik lederen i DH hevder. Merkur ble betydelig styrket i perioden 2010 til 2012, og har ligget på omtrent det samme, høye nivået siden. Både investeringsstøtte for dagligvarebutikker og en egen støtteordning for å sikre drivstofftilgangen i distriktsområder har blitt en integrert del av Merkur-programmet. I 2014 bevilget regjeringen 43 millioner kroner til Merkur-programmet, ikke 30 millioner som lederen hevdet.

Det har tatt tid å gjøre støtteordningene mest mulig målrettet, fleksible og godt kjent. Det har tidligere vært brukt mindre midler enn det departementet har bevilget innenfor disse ordningene. Det er nå rettet opp, og vi får rapporter om at det er økende etterspørsel etter midler. Det er bra! Vi er i dialog med Merkur-programmet for å innrette bruken av midlene best mulig, slik at de bidrar til gode, grunnleggende tjenester over hele landet, skriver han videre.

Utløser lokale ressurser

Statssekretæren vil ikke nå konkludere om nivået på bevilgningen til Merkur-programmet skal økes eller ikke for 2015.

- Dette må vi komme tilbake til, både i dialog med Merkur-programmet, og i en total vurdering av kommende års statsbudsjett. Slik jeg vurderer det, er de støtteordningene som er etablert fremdeles relativt ferske. Evalueringen vil hjelpe oss å vurdere hvordan vi skal ta Merkur-programmet videre.

Virkemidlene som ligger i Merkur-programmet er med på å utløse lokale ressurser, både i form av mobilisering, engasjement og penger. Merkur-programmet bidrar til å utvikle et samspill mellom innbyggere, butikken og lokale myndigheter. Dette er kunnskap som vi skal bruke for å for å utvikle Merkur-programmet videre, skriver Jardar Jensen i sitt tilsvar til Dagligvarehandelen.