- Merkur-programmet bør styrkes

Merkur-programmet er sannsynligvis det mest effektive distriktspolitiske virkemiddelet staten råder over, målt i penger. Nettopp derfor bør Merkurprogrammet styrkes vesentlig i 2015, skriver den frittstående ukeavisa for dagligvarebransjen, Dagligvarehandelen.

Batalden frukt og grønt.jpg

GOD ATTEST: Merkur-programmet er en suksess, skriver Nationen på lederplass. Jolanda Tervoort er Merkur-kjøpmann på øya Batalden i Flora.

To aviser kommenterte evalueringen av Merkur-programmet på lederplass den siste uka. Begge avisene mener at Møreforsknings evaluering av Merkur bekrefter at det statlige utviklingsprogrammet for distriktsbutikker er på rett spor:

- Merkur-programmet som støtter dagligvarebutikker i distriktene, er en suksess. Mange bygdesamfunn i Norge er helt avhengig av at det gode arbeidet videreføres, skriver Nationen.

- Mange kjøpmenn har opp gjennom årene understreket hvor viktig støtte fra Merkur kan være, selv om programmet mål i penger er meget beskjedent. Det er derfor ekstra hyggelig at Møreforskning slår fast at ordningen er både viktig og effektiv, skriver Dagligvarehandelen.

Effektivt virkemiddel

Ukeavisa til dagligvarebransjen mener Merkur er et ganske beskjedent statlig program målt i penger. Uten Merkur hadde nedgangen i distrikts-butikker vært langt høyere.

- Daglig leder i Merkur, Helge Schei, har god grunn til å slå seg selv og sine medarbeidere på skulderen. Med beskjedne virkemidler oppnår man både gode og ryddige resultater.

Merkur-programmet eies og administreres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i spissen. Han er en meget opptatt mann, men det er å håpe at han setter av tid til å lese rapporten fra Møreforskning nøye, slik at Merkur-programmet kan tilføres økte midler i 2015.

Vi vet fra utallige forskningsrapporter og intervjuer at lokalbutikken er det viktigste samlingspunktet i mange bygder. Bygda kan klare seg uten skole og mange andre tilbud man i sentrale strøk tar som en selv-følge, men forsvinner den lokale butikken, dør bygda. Det vet vi.  Derfor er Merkur-programmet, målt i penger, sannsynligvis det mest effektive distriktspolitiske virkemiddelet staten råder over, skriver Dagligvarehandelen.

«Gledelige toner»

Distriktenes næringslivsavis, Nationen, skriver at det statlige Merkur-programmet er en suksess. Møreforsknings rapport dokumenter at butikkene blir stadig viktigere for lokalsamfunnet, samtidig som den økonomiske situasjonen har blitt mer krevende. Likevel legges det ikke ned så mange utkantbutikker lenger. Forsker ved Møreforskning, Lars Julius Halvorsen, mener Merkur-programmet er en vesentlig del av forklaringen. Butikkene som deltar i programmet, har en bedre omsetningsutvikling enn andre – og større – distriktsbutikker.

Kommunal- og moderniserings-minister Jan Tore Sanner har sagt at han vil «utvikle samarbeidet mellom Merkur, lokalsamfunn og den enkelte butikkdriver». Han fastslår at dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene.

- Dette er gledelige toner fra en regjering som ellers ikke er kjent for å være de varmeste tilhengerne av «særordninger» – eller målrettede distriktspolitiske støtteordninger som vi foretrekker å kalle det. Merkur-programmet er på rett spor. Mange bygdesamfunn i Norge er helt avhengig av at det gode arbeidet videreføres, skriver Nationen på lederplass.

Her kan du lese lederen i Dagligvarehandelen

Her kan du lese lederen i Nationen