53 butikker har fått støtte

Det er fortsatt stort behov for støtte til butikk-investeringer. Merkur-programmet for distriktsbutikker har gitt tilsagn om investeringsstøtte til 53 butikker i løpet av årets tre første måneder. Det er på linje med rekordåret 2013.

SATSER: John Karsten Hustveit ved Åkrafjordtunet satser på lokalmat. Nå har butikken  fått tilsagn om investeringsstøtte til fornying av kjøl og frys. Foto: Grannar

Omleggingen til web-basert søknadsskjema har ikke ført til færre søknader, slik noen fryktet. Tilbakemeldingene fra butikkene tyder på at det nye systemet fungerer greit. Målet for omleggingen var å få mer effektiv saksbehandling og bedre oversikt både for kjøpmenn og Merkur.

Merkur-programmet har i år 30 millioner kroner til fordeling på butikker som trenger statlig hjelp til viktige investeringer. Hittil i år er det gitt tilsagn om støtte for 8,5 mill. kr.  Av dette går 7,0 mill. kr til butikkinvesteringer, 0,7 mill. kr til investeringer i drivstoffanlegg og 0,4 mill. kr til utviklings- og aktivitetsstøtte. 280.000 kr blir brukt til et pilotprosjekt for utvikling av butikken som bygdas møteplass.

Etterspørselen etter støttemidler er nokså jamt fordelt utover landet. Hordaland og Rogaland peker seg ut med størst investeringsvilje. I Hordaland er det sju butikker som har fått tilsagn om tilskudd.

216 butikker fikk støtte til opprustning og modernisering gjennom Merkur-programmet i fjor. Til sammen ble det formidlet 44,2 mill. kr.

 

Her er oversikten over butikker som har fått tilsagn om støtte pr. 9.4.2014