216 nærbutikker fikk støtte

2013 ble et rekordår for Merkur-programmet. 216 nærbutikker fikk tilsagn om støtte til opprustning og modernisering. Til sammen ble det formidlet 44,2 millioner kroner til viktige investeringer.

Ove m snekkar.jpg

OVE SATSER: Ove Hætta i Maze i Finnmark har satset på opprustning av butikken, til glede for folk i bygda.

Aldri tidligere har det vært så stor interesse for søke om statlig tilskudd til utvikling av distriktsbutikker. I 2012 ble det til sammenlikning formidlet statlig støtte til 110 butikker.

- Dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene. Regjeringen ønsker at små butikker blir rustet opp slik at de kan gi et enda betre tjenestetilbud til sine lokalsamfunn. Derfor er det gledelig at lokale kjøpmenn satser på vekst og utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tre fylker peker seg ut når det gjelder framtidstro og investeringsvilje i butikkene. Det er Sogn og Fjordane, Nordland og Hordaland.

Dagligvarebutikker er en viktig del av infrastrukturen i distriktene
— Jan Tore Sanner, kommunalminister

En stor del av pengene går til opprustning av butikkene, i form av nye kjøledisker, frysere, butikkdata eller oppussing av lokalet. Noen butikker har behov for større lokale. Andre satser på å bygge ut kaffikroken som et møtested for bygda. Mange butikkdrivere er viktige samfunns-entreprenører i sine lokalsamfunn.

Seks millioner vil bli brukt til modernisering eller utbygging av drivstoffanlegg i tilknytning til butikk. 29 søkere har fått tilsagn om drivstoffstøtte.

Merkur-programmet forvalter midlene som skal gå til å styrke distriktsbutikkene, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget har i år bevilget 30 millioner kroner til tiltak som skal være med å utvikle og forbedre dagligvarebutikkene i distriktene.

Oppdatert: 26.febr. 2014

Her er oversikten over fordelingen av investeringsstøtte for 2013, med fylkesvis fordeling på butikker