Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Nærbutikkene gjør det bedre
To personer i kassen i butikk. Foto.
GOD VEKST: Håvard Skeie ved Joker Foldereid kan glede seg over økende omsetning etter at han satset på butikken som bygdas samlingsplass.

Nærbutikkene gjør det bedre

16. desember 2014

De små butikkene i distrikta klarer seg ganske bra. Nærbutikkene har større vekst i omsetningen og mer lojale kunder enn større butikker i distrikts-Norge, viser en ny rapport om utviklingen for nærbutikkene.

Institutt for bransjeanalyser (IBA) har analysert omsetningstall og regnskapsrapporter for distriktsbutikker fra 2009 til 2013. Rapporten som er bestilt av Merkur-programmet, er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Butikken som deltar i Merkur-programmet hadde i fjor en vekst i omsetningen på 2,5 prosent. Distriktsbutikker som ikke deltar i Merkur, hadde en vekst på 2,1 prosent. Dagligvare-bransjen i Norge hadde til sammenligning en vekst på 3,3 pst. i 2013.

Økende omsetning

En av butikkene som opplever vekst, er Joker Foldereid i Nærøy i Nord-Trøndelag. Denne butikken har deltatt aktivt i Merkur-prosjektet «Butikken som sosial arena» og har blant annet bygd opp en kafé med fullverdig kjøkken. Lokalet blir både brukt til arrangementer i butikkens regi og lånt bort til lokale lag og organisasjoner.

– Folk har mer og mer fokus på å berge den butikken som er i bygda. Jeg føler at vi har veldig god oppbakking fra nærmiljøet. Vi har hatt veldig gode resultat og de bedrer seg dag for dag, sier daglig leder Håvard Skeie til NRK Trøndelag.

1000 distrikts-butikker

Institutt for bransjeanalyser (IBA) har i dag registrert 1006 norske distriktsbutikker. IBA definerer distriktsbutikk som «siste fullverdige dagligvarebutikk i ei bygd eller i et avgrenset geografisk område … i god avstand fra større byer».

583 av disse butikkene er registrert som Merkur-butikker. Det vil si at de har deltatt i Merkurs kompetanse- og oppfølgings-program og har mulighet for å få økonomisk støtte til investeringer i butikken.

Merkur-butikkene hadde i 2013 en gjennomsnittlig omsetning på 7,8 mill. kr. (eks. moms). Distriktsbutikker som ikke deltar i Merkur, hadde en gjennomsnittlig omsetning på 15 mill. kr.

Mer lojale kunder

– Tatt i betraktning av at gjennomsnittsstørrelsen for Merkur-butikkene er den langt laveste og det er lav befolkningsvekst i distrikts-Norge, er dette et bilde på at disse butikkene, mot alle odds, har maktet å opprettholde en god omsetningsvekst. Merkur-programmet har sannsynligvis bidratt til denne positive trend, skriver forskningsleder Per Gunnar Rasmussen i IBA i sin rapport.

Merkur-butikkene har en markedsandel på 78 pst, mens de andre distriktsbutikkene har en markedsandel på 68 pst. Handelslekkasje er et større problem for sentrumsnære butikker enn for butikker i grisgrendte strøk. Merkur-butikken har mer lojale kunder enn større distriktsbutikker lokalisert til tettsteder eller kommunesenter.