Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  – Butikken sikrer levende bygder
3 peronser under partytelt. Foto.
STANDS: Bygdeungdomslaget ønsker å bidra med aktiviteter på butikker som aksjonerer lørdag.

– Butikken sikrer levende bygder

30. oktober 2014

Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget stiller seg bak «Handle lokalt-kampanjen». – Norges Bygdeungdomslag jobber for levende bygder og nærbutikken er en viktig bidragsyter til å gjøre bygda levende, sier bygdepolitisk nestleder i NBU, Ragnhild Duserud.

Merkur-programmet har i år valgt å samarbeide med to landsomfattende organisasjoner som er opptatt av bygdeutvikling, for å få enda større gjennomslag for kampanjen for lokal handel.

240 butikker og bokhandlere over hele landet vil markere aksjonsdagen 1.november. Noen steder vil lokale bygdekvinner eller bygdeungdommer samarbeide med butikkene om aktiviteter.

Stands og tevlinger

Bygdeungdomslaget peker på at nærbutikken er en møteplass der man ofte finner både bensinstasjon, post og kafé. Butikken er et sted hvor mange i lokalsamfunnet møtes. Derfor er butikken viktig.

– Vi har oppfordret våre lokallag om å stille med stands og arrangere enkle tevlinger ved butikkene for å vise hva Bygdeungdomslaget er og at dette er en viktig sak for oss, sier Ragnhild Duserud.

Viktig tiltak

Norges Bygdekvinnelag har lenge vært opptatt av bygdebutikker. Flere lokallag har vært engasjert i støttearbeid for lokale butikker. Nå går også generalsekretær Cesilie Aurbakken ut med sterk støtte butikkene.

– Som en forbrukerorganisasjon støtter vi fullt ut at Merkurprogrammet setter ekstra fokus på lokal handel. Dette er et veldig bra og viktig tiltak fra statens side. Med denne aksjonen blir det satt ekstra fokus på verdien av lokalbutikken. Nærbutikken er avgjørende for at folk skal bo og trives på bygda, sier Cesilie Aurbakken.

Lokal matkultur

Hun peker på at bygdekvinnelaget alltid har vært opptatt av å støtte opp om den lokale handelen.  For noen år siden kjørte de den nasjonale kampanjen ”Beste butikk på lokal mat”. Gjennom mange år med Ganefart har de også bidratt til å øke verdiskapingen på lokale spisesteder rundt om i landet.

– For Bygdekvinnelaget er det også viktig at nærbutikken gjenspeiler den regionale og lokale matkulturen. Dette er i dag en utfordring på grunn av innkjøpstrukturene til dagligvarekjedene, sier Cesilie Aurbakken.