Mobiliserer bygda gjennom butikkråd

Hvordan kan nærbutikken mobilisere bygdefolket og få mer lokal handel? Coop Vest har gode erfaringer med etablering av butikkråd, der nøkkelpersoner i lokalsamfunnet blir utfordret til å ta medansvar for butikkens framtid.

Coop Marked Leikong Louise Baade med butikkråd Ute.jpg

SLÅR RING: Butikkrådet ved Coop Marked Leikong har blitt viktige støttespillere for butikksjefen. F.v. Siv Midtlien med sønn og datter, Gunnlaug Kleppe, Henry Jøsokbakke, butikksjef Lovise Baade og Rita Voldnes.  Foto: Arild Johannesen, iCoop

Lokale butikksjefer på Sunnmøre lovpriser ordningen med butikkråd, som Coop Vest nå har etablert ved alle sine butikker:

- Medlemmene i butikkrådet utgjør et nyttig støtteapparat for meg og medarbeiderne mine i arbeidet med å gjøre butikken så bra at folk velger å handle her, sier butikksjef Lovise Baade ved Coop Marked Leikong til bladet iCoop.

- Butikkrådet har betydd en helt ny giv for butikken. Vi er så nedbemannet at det ikke er noen veksler å trekke på når vi ønsker å gjøre noe mer enn det å drive butikk, som å drive aktiviteter knyttet til butikken av ulikt slag. Nå har jeg butikkrådet til å dra lasset, sier butikksjef Anna Kirsti Skare ved Coop Market Moltu.

«Treng vi butikk?»

Coop-butikken på Leikong i Herøy omsetter for om lag ti millioner kroner netto. Over tid har omsetningen vært svakt fallende. Da en Kiwi-butikk åpnet noen kilometer unna for et par år siden, ble tendensen forsterket. Når to nærbutikker skal konkurrere om matpengene til 200 husstander, må det bli tøft. I 2012 ble det for første gang røde tall på bunnlinja.

Da butikkrådet ble klar over at framtida ikke var sikker for butikken, tok de utfordringen på strak arm. Med spørsmålet «Treng vi butikk på Leikong?» som forsidetittel, forfattet rådsmedlemmene en motivasjonsbrosjyre som ble sendt ut til alle husstandene. Her blir det listet opp alt hva medlemmene står i fare for å miste dersom butikken må stenge dørene. Ikke bare mister de kort vei til matvare- og posthylla. De mister også et viktig samlingspunkt for både gamle og unge i bygda.

Økende omsetning

Utspillet fra butikkrådet ser ut til å ha blitt godt mottatt i bygda. Omsetningen utover høsten var i alle fall stigende.

- Folk har fått øynene opp for at butikkens framtid på sett og vis ligger i hendene deres. Nå gjelder for både butikkrådet og oss som jobber her, at vi viser stayerevne. Vi må bruke enhver mulighet til å fortelle hvor viktig det er at vi blir brukt - til bygdas beste, sier butikksjefen Lovise Baade ved Merkur-butikken på Leikong.

Meningsfullt arbeid

Coop har planer om å etablere butikkråd for de fleste av sine butikker, landet rundt. Rådet skal bestå av 4-6 medlemmer fra lokalsamfunnet og blir vanligvis rekruttert av den lokale butikksjefen. Formålet med rådet er å bidra til økt engasjement for butikken ved å være en lyttepost i lokalmarkedet, en informasjonskanal, en meningsbærer for kundeønsker og en støttespiller for butikksjefen.

Butikkrådsmedlemmene på Sunnmøre opplever det som meningsfullt å delta i arbeidet:

- Jeg har engasjert meg i butikkrådet for å beholde butikken i bygda. Slik det er nå, kan vi sende ungene til butikken for å handle. Det kan vi ikke om butikken blir lagt ned. Dessuten er butikken et viktig samlingspunkt. Det setter jeg stor pris på, sier Rita B. Voldnes til bladet iCoop.