Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Prisdryss til Merkur-butikker
3 personer på scene. Foto.

Prisdryss til Merkur-butikker

11. april 2014

Merkur-butikker vant alle prisene da Kjøpmannshuset kåret årets sosiale møteplass innenfor kjedene Joker og Nærbutikken. Utdeling av prestisjeprisene skjedde på kompetansesamlingen Kjøpmann 2014, der over 600 kjøpmenn fra hele landet var samlet.

Joker Hedalen i Oppland fikk  førstepremie som beste Joker-butikk. På andre plass kom Joker Ryfoss i Oppland og på tredje plass kom Joker Skartveit i Rogaland. 443 butikker deltok i konkurransen.

Nørbutikken Bruvik i Hordaland fikk førstepremie som beste Nærbutikken-butikk. På andre plass kom Nærbutikken Gamvik i Finnmark og på tredje plass kom Nærbutikken Brasøy i Nordland.

Merkur-programmet er opptatt av den lokale butikken ikke bare er et sted der du får kjøpt dagligvarer. Butikken er også viktig som bygdas møteplass. Derfor er det ikke tilfeldig at Merkur-butikken gjør det skarpt i konkurranser om å være den beste sosiale møteplassen.

Juryens begrunnelser

De beste butikkene fikk pengepremier på opptil 25.000 kr. Her er juryens begrunnelse for de seks beste butikkene.

Joker Hedalen
En veldrevet butikk med lange tradisjoner, som foruten å være det naturlige samlingsstedet, fungerer som en pådriver til forbedringer og videreutvikling i lokalsamfunnet. Limet i bygda er en meget passende betegnelse; bygda hadde utvilsomt sett annerledes ut uten denne butikkens drivkrefter og innsatsvilje. Vi nevner redning av bygdas skole og utbygging av nødvendig infrastruktur, samt sikring av denne, som eksempler.

I butikken er dessuten den helt konkrete møteplassen utvidet for sambygdingene, for å få plass til lokal kunst på veggene. Vi snakker her helt klart om en inspirator og motivator! De sponser bygdas lokale lag, ungdomslag, løypelag og bygdemuseum for å nevne noe, og har ikke planer om å gi seg med dette. Planer for fremtiden er å være en aktiv pådriver til et trygt og godt lokalsamfunn. Jobber også aktivt for å skape en god arena for hyttefolk og lokalbefolkning samlet.

Joker Ryfoss
Glede, lystbetont butikkdrift, alt i alt et friskt pust – til glede for absolutt alle i bygda. Spesielle tiltak for både for små og store, juniorer og seniorer, og jobber for å knytte til seg barnefamilier. Mange gode tiltak for å bidra til å styrke felleskapet i bygda, blant annet familieforøkelse!  Bidrar i sterk grad til at bygda har liv og aktiviteter og er levende – ikke minst gjennom ”Farmen-dagen” som er blitt en samlende begivenhet og årlig tradisjon lokalt.

Dagens eiere tok over butikken i 2010 og har siden den gang jobbet bevisst med å få butikken opp – økt omsetning – og har skapt en naturlig sosial møteplass. Helsebringende effekter til lokalsamfunnet gjennom treningsaktiviteter. Butikken er dessuten bygdas samlingssted i høytider. På sikt ønsker å utvikle ”Farmen-dagen” og å jobbe med enda flere aktiviteter.

Joker Skartveit
Dette er en kandidat som helt klart bidrar med brennende engasjement for sin lokale plass og gjør dette til et bedre sted å bo for de faste kundene. Det er dessuten en butikk som ivaretar turister/feriegjester i sesong, og har et sterkt ønske om at absolutt alle skal føle seg velkomne og få ta del i godene. Hele året er det ”mye på gang”, og stadig tanker og ideer som blir iverksatt. Ikke nok med det – de er gode til å fortelle omverdenen om det, og skape blest i aviser og andre medier. Det skal de ha spesiell skryt for!

I fjor sommer utvidet butikken gjestebryggen, som for øvrig flere ganger er kåret til en av landets beste. Da dekorerte de samtidig butikken og øyas egen badestrand med palmer fra øverst til nederst. Første gang prisen «Den sosiale møteplassen» ble delt ut, vant denne butikken. Men det er så fortjent å havne på pallplass i år igjen. Butikken bidrar til optimisme og fremtidstro på øya. ”Barnehagen åpna i fjor pga. auke med born. Det siste halve året har det blitt fødd 4 nye born. Det er bra for framtida.”

Nærbutikken Bruvik
Å puste liv i ”gamle-butikken” på øya er én ting. Men å puste så mye at det brenner og butikken blir et handlende aktivitetssenter som tar tak og får positive følger for hele bygda med 400 innbyggere, er slettes ingen selvfølge. Butikken sørger for å holde bygda oppdatert, her er det infoskjerm med hva som skjer i bygda fra lag og foreninger og lignende, her er det nyhetsbrev som sendes ut til lokalbefolkningen og ikke minst ”Bruvikdagen” som er en suksess.

Det er mange konkrete planer i for fremtiden. Allerede igangsatt nevner vi aktiviteter som minigolf og biljard i kjelleren, utetorg og lekeplass. Butikken er pådriver overfor kommune til å ivareta lokalbefolkningens beste, samarbeider med Grendarådet  og ble Årets Merkur-butikk på Vestlandet for to år siden. Fantastiske krefter som ligger bak og kan med rette kan sies å være limet i bygda.

Nærbutikken Gamvik
Den eneste butikken i et lite fiskevær i Nord. Her er det liten eller ingen konkurranse, men kjøpmenn har valgt å gjøre mer enn å bare ”ha” butikk. Her gjøres alt og så mye mer: Denne butikken er en brobygger mellom unge og eldre i lokalsamfunnet, har blant annet Ungdomskvelder og eget julebord for pensjonister. For ramse opp litt mer: Radiobingo, datatreff og kunstutstillinger. Temakvelder og lekekrok.

Det er utvilsomt en butikk med hjerte, en butikk som fungerer som livsgrunnlaget og limet på det lille stedet; den er helt avgjørende for befolkningen i bygda. Det er det eneste samlingsstedet og den eneste sosiale møteplassen for 150 innbyggere. Det bobler over av tanker og ideer for fremtiden: aktiviteter og sosiale tilbud for lokalbefolkningen. Og det er blant annet ønske om nytt kjøkken og lydutstyr til kulturarrangement.

Nærbutikken Brasøy
Så mye mer enn en lokalbutikk. ”Vi fungerer også som et lokalt 1881 og et sosialkontor” skriver de selv i søknaden – og vi har ingen problemer med å bli overbevist. På denne øya i Nordland sørger de for liv og røre for innbyggere og ikke minst hyttefolk/feriefolk. I 2013 fikk Bolyst-prisen av kommunen. De har middagsservering på butikken, skjenkebevilling hele året, turistinfo, og et meget godt samarbeid med kommunen. Sykkelutleie, flatskjerm og trådløst nett, treningsmuligheter i en brakke de har satt opp like utenfor butikk og masse arrangementer i mørketida.

Butikken legger ikke skjul på de mange planer for framtiden, først og fremst ønsker de seg toalett, dusj og vaskemuligheter for gjestene som kommer med båt om sommeren. Vi kan ikke annet enn å bøye oss i støvet for den innsatsen og den betydningen denne butikken har i sitt lokale miljø – og den viktige posisjon den har som initiativtaker og felleskapsstyrker.

Merkur vil gratulerer alle vinnerne!