Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Snakk med kundene på Facebook
3 personer i blå t-skjorter. Foto.
BLIR MER SYNLIG:  - Facebook-siden gjør til at butikken blir lagt mer merke til i bygda, sier Gry Uleberg Kjetså (t.h.) som driver Joker Dåsnes i Setesdalen sammen med to medarbeidere.

Snakk med kundene på Facebook

24. mars 2014

– Alle nærbutikker bør ha en Facebook-side. Facebook er et godt verktøy for å holde kontakt med kundene og informere om kva som skjer – både på butikken og i bygda, sier kommunikasjonsrådgiver Per Kjetil Jørgensen i Merkur.

De siste årene har stadig flere butikker fått egne Facebook-sider. Flere av de mindre butikkene er aktive på det sosiale mediet, med gode tilbud, lokale bilder og annet godt stoff som de deler med kundene sine.

– Mange butikker har gode erfaringer med Facebook. Andre er skeptiske eller usikre på hvordan de skal bruke dette mediet. Jeg ønsker å utfordre og inspirere flere butikker til å ta i bruk Facebook, sier Per Kjetil Jørgensen.

Det siste halvåret har han holdt flere foredrag på Merkurs regionkonferanser om hvordan de små butikkene i distrikta kan snakke med kundene sine på Facebook.

Gi kundene noe å like

– Facebook er et såkalt sosialt medium. Det vil si at Facebook egner seg aller best til  sosial kontakt og relasjonsbygging. Butikker som er aktive på Facebook, vil oppleve at de blir enda sterkere knyttet til dagliglivet til folk i bygda, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Facebook kan fungere som en gratis reklamekanal. Men sosiale medium erstatter ikke kundeaviser eller andre former for reklame. Dersom butikken nøyer seg med å bruke Facebook til reklame, vil kundene lett bli trøtte. De forventer noe mer. Folk er vant til å se levende mennesker og gode historier på Facebook. De elsker å se noe som de kan applaudere. Og de ønsker å gi tilbakemeldinger i form av «liker».

Heier på kjøpmannen

Merkurs kommunikasjonsrådgiver har ikke møtt noen butikker som har hatt dårlige erfaringer med Facebook, i form av negative tilbakemeldinger fra misfornøyde kunder. Tvert imot er det flere kunder som benytter Facebook til å heie på kjøpmannen sin og gi positive tilbakemeldinger til lokalbutikken.

“Når kundene er på sosiale medier, så bør butikkene også være der.”

— Per Kjetil Jørgensen, kommunikasjonsrådgiver i Merkur

Joker Dåsnes i Setesdalen er en av butikkene som har stor glede av Facebook-siden sin:

– Facebook-siden gjør til at vi blir lagt merke til i bygda. Folk snakker om hva som skjer på butikken. Vi får rask respons på gode tilbud på blomster og andre ferskvarer. Gjennom Facebook får vi også god kontakt med ungdom i bygda, sier Gry Uleberg Kjetså ved Joker Dåsnes.

Husk å ta bilde

Kommunikasjonsrådgiveren har flere gode råd til butikker som ønsker å bli synlig på Facebook:

  • Prøv ut Facebook privat, før du lager en egen side for butikken
  • Se på hva andre butikker har gjort, slik at du kan få ideer og inspirasjon.
  • Bruk bilder på de fleste oppdateringene. Du kan gjerne bruke mobiltelefonen din som kamera.
  • Få kundene til å like butikkens Facebook-side. Kanskje du kan dele ut noen løpesedler for å minne kundene om at butikken er på Facebook?
  • Dersom du er usikker på hvordan du skal bruke Facebook, kan det være en idé å overlate ansvaret til en yngre medarbeider på butikken.
  • Ikke vær redd for å gjøre feil. Det er lett å slette innlegg som du har lagt ut.

En viktig møteplass

Facebook har opplevd en veldig vekst de siste årene, ikke minst blant voksne brukere. Jørgensen påpeker at sosiale medium aldri kan bli noen erstatning for direkte kontakt mennesker imellom.

– Den aller viktigste kontakten med kundene foregår i butikken. Personlig kontakt mellom kjøpmannen og kundene er nærbutikkens styrke. Det må vi ikke glemme, sier han.

– Nærbutikken er i dag den viktigste møteplassen i mange bygder. Men sosiale medium har også blitt stadig viktigere som møteplasser mellom mennesker. Jeg mener at når kundene er på sosiale medier, så bør butikkene også være der.  La kundene dine bli butikkens venner, avslutter kommunikasjonsrådgiver Per Kjetil Jørgensen i Merkur.

Sjekk disse Merkur-butikkene på Facebook

Joker Dåsnes, Setesdalen

Nærbutikken Nesflaten, Ryfylke

Løkta kolonial, Nordland

Huglabutikken, Hordaland