Merkur-besøk på Helgelands-butikker

Merkur-programmet valgte ut Helgeland da programstyret, konsulentene og staben skulle på studietur for å se nærmere på hvordan små butikker kan utvikle seg som bygdas møteplass. Mandag og tirsdag denne uka har 20 personer besøkt fire utvalgte butikker i Nordland.

Brasøy mat red.jpg

NY MØTEPLASS: Liv Storholm (t.v.) og Anne Grethe Waade Edvardsen har skapt en flott møteplass. Folket på Brasøy har fått en samlingsplass ved butikken. Det nye lokalet kan brukes både som serveringssted og pub. Mandag var Merkurs styre og konsulenter samlet til festbord. 

Merkur hadde leid inn egen skyssbåt for å kunne hoppe fra øy til øy på kysten utenfor Sandnessjøen. Mandag gikk turen først til Brasøy Handel i Herøy, der butikken nå har fått godkjent kjøkken og etablert en lite serveringsted på øya.

Deretter gikk båten til Løkta Handel i Dønna. Også her har det kommet på plass et godkjent kjøkken og blitt etablert serveringssted med skjenkerettigheter. Kjøpmann Hallvard Mikalsen som også er utdannet kokk, bød på havets festbord med mange forskjellige fiskeslag på menyen. Turen ble avsluttet på Nesna.

Tirsdag dro Merkur-følget til Vika Handel på Nesna, hvor butikken serverte frokost i sitt nye kafe-rom. Neste stopp var bokhandelen Nesna Libris som deltar i programmet Merkur Bok. Studieturen ble avsluttet på Drevvatn Nærbutikk i Vefsn. 

Vika handel frukt red.jpg

VIKA HANDEL: Synnøve Dagmar Bøen Hines (t.v.) og Marit Ravdal har gjennom flere år utviklet butikken til å bli en viktig møteplass for folket på Handnesøya. 

Alle de fire dagligvarebutikkene deltar i det nasjonale førsøksprosjektet for utvikling av butikken som møteplass. I hver butikk fikk styre og konsulenter også møte ordfører, rådmann eller andre representanter fra de aktuelle kommunene.

Til sammen 14 butikker i Nordland og Trøndelag deltar i prosjektet «Butikken som sosial arena». Kjøpmennene skal i samarbeid med kommunene og lokalsamfunnet jobbe for å utvikle butikkene, slik at de kan tilby nye tjenester både for unge og eldre. Målsettingen er å styrke lokalbutikkens posisjon i bygda, utover det å selge dagligvarer. Det er også et mål å gi bygdene et bedre service-tilbud.

Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker har tidligere arrangert flere studieturer til utlandet. Men denne gangen ønsket styret altså å se nærmere på butikkene på Helgeland. Styret mente det nå var mest interessant å se på hva som skjer i eget land.