Svak økonomi i fire av ti butikker

Fire av ti distriktsbutikker har så dårlig økonomi at videre drift kan stå i fare. Dette går fram av en rapport som Institutt for bransjeanalyser har utarbeidet på oppdrag fra Norgesgruppen.

Luster.JPG

DRAMATISKE TALL: Den økonomiske situasjonen er alvorlig for mange av distriktsbutikkene, viser ny analyse.

Den omfattende kartleggingen av økonomien til nærbutikkene i distriktene som ble presentert for pressen i dag, viser at hver fjerde nærbutikk befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon. 44,5 prosent av distriktsbutikkene hadde et regnskapsmessig underskudd i 2010.

Svak utvikling

Distriktsbutikkene hadde samlet 0,3 prosent nedgang i omsetningen i 2010, mens dagligvarebransjen hadde en vekst på 2,6 prosent. Den svake utvikling for distriktsbutikkene kom etter flere år med god omsetningsvekst, en vekst på linje med samlet vekst for bransjen. Regnskapsanalysen, basert på 342 regnskaper, viste svak økonomi i 2010 og en dårlig utvikling sammenlignet med 2009. Gjennomsnittsbutikken i undersøkelsen hadde en salgsinntekt på 9,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 4 000 kroner.

På bakgrunn av informasjon fra regnskapsanalysen ble butikkene gruppert i klasser ut fra hvilken risiko det var for avvikling med nåværende driftsform. Antallet butikker som havnet i de to største risikoklassene utgjorde 40 prosent av utvalget. Det vil si at 4 av 10 distriktsbutikker opprettholder driften på grunn av subsidier i form av økonomisk støtte, lave eller ingen lønnsuttak for eier/leder, lave eller ingen kostnader til lokaler, utstyr og kapital.

Kan bli nedlagt

En økonomimodell for distriktsbutikker basert på normale kostnader til lokaler, arbeid, drift og kapital, viser en nullpunktomsetning for salgsinntekter på ca. 10 millioner kroner.

Modellen viste klart at distriktsbutikker med en omsetning under 10 millioner kroner, er helt avhengig av å oppnå gode innkjøpsbetingelser, inntekter fra tilleggstjenester og rasjonell drift med et gunstig kostnadsnivå.

Mindre butikker vil også måtte basere sin videre eksistens på fortsatt lav godtgjørelse for arbeidsinnsatsen og lave kostnader til lokaler, utstyr og kapital. Analysen viser videre at kjededrift synes å være et viktig og ofte avgjørende bidrag i arbeidet med å oppnå mulighet for rasjonell og lønnsom drift.

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med sårbarhetsstudien, viser at hver tredje kjøpmann ikke avviser nedleggelse av driften som en problemstilling.

HER er rapporten fra Institutt for bransjeanalyser: