Norgesgruppen og ICA vil samarbeide i distrikts-Norge

ICA skal samarbeide med konkurrenten Norgesgruppen når det gjelder distribusjon til butikker distrikts-Norge. Avtalen skal sikre langsiktig lønnsomhet i selskapet.

Asko vinterbilar.jpg

ASKO OVERTAR: Bilene fra Asko skal overta det beste av distribusjonen til Matkroken-butikkene. Det betyr samme bil heretter vil levere varer både til Nærbutikken, Joker og Matkroken. Foto: Asko

ICA Norge har inngått samarbeidsavtale med Norgesgruppen både når det gjelder innkjøp og distribusjon. Avtalen som ble offentliggjort i dag, vil særlig få konsekvenser for distribusjonen til ICA sine butikker i Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet. Det sentrale Østlandsområdet blir i mindre grad berørt.

- Endringene som er gjennomført i ICA den siste tiden, har vært nødvendige, men ikke tilstrekkelige, for å sikre en fremtidig utvikling av selskapet. Større strategiske og strukturelle grep innen spesielt innkjøp- og logistikkområdene har vist seg å være nødvendige får å snu utviklingen i ICA Norge. Samarbeidet med Norgesgruppen er en viktig og fremtidsrettet satsing for å sikre et godt tilbud til våre kunder og oppnå lønnsomhet i ICA Norge, sier Per Strömberg, konsernsjef i ICA AB.

Asko skal levere

Samarbeidsavtalen innebærer en samordning av distribusjon og logistikk mellom ICA Norge og Norgesgruppens grossistselskap, Asko. ICA beholder distribusjonen i Oslo, Akershus og Østfold, samt deler av Buskerud, Vestfold, Hedmark og Oppland. Det utgjør totalt over 40 prosent av dagens distribusjonsvolum. ICA beholder også lagervirksomhet i Oslo, mens øvrige lagre vil bli avviklet stegvis. Det betyr at 350 sjåfører og lagermedarbeidere over hele landet vil miste jobben.

Samarbeidet med Norgesgruppen innledes 1. april 2013 og innebærer at ICA Norge kan forsyne eksisterende butikknettverk med varer på en mer kostnadseffektiv måte. Forandringene vil gradvis tre i kraft i løpet av 2013. Avtalen gjelder i minst fem år og er gjensidig oppsigelig.

Felles innkjøp

Samarbeidet innebærer også at Norgesgruppen håndterer deler av ICA Norges innkjøp. ICA Norge fortsetter imidlertid med innkjøp av egne merkevarer, ferske brød og bakervarer, visse ferskvarer, samt fersk fisk og sjømat.

- Avtalen med Norgesgruppen gir ICA Norge bedre innkjøpspriser og en mer effektiv distribusjon. Vi har evaluert flere alternativer og konklusjonen er at Norgesgruppen er det alternativet som passer oss best, både når det gjelder sortiment og butikknettverk. Avtalen er fremtidsrettet og gir oss et godt fundament for å styrke vår konkurranseevne, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i ICA Norge

Rema raser

Nyheten om samarbeidet mellom det to kjedene var hovedoppslag i Aftenposten.  Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan raser mot avtalen, som han karakteriserer som en elendig avtale for alle og en dårlig deal for norske forbrukere.

Konkurransetilsynet frykter øte priser og mindre konkurranse og varsler at de vil undersøke avtalen nærmere.

– Vi er bekymret over at Norgesgruppen øker sin innkjøpsmakt. Vi vil undersøke hvilken effekt dette vil ha for konkurransen mellom kjedene og se om det er til ugunst for forbrukerne i form av mindre konkurranse, sier konkurransedirektør Christine Meyer til Aftenposten