Nasjonalt prøveprosjekt i Nordland og Trøndelag

Den lokale butikken blir stadig viktigere for helse og trivsel i små bygder. Nå blir det satt i gang et nasjonalt prøveprosjekt i Nordland og Nord-Trøndelag for å utvikle butikken som sosial arena.

Teiknekrok Vika handel.jpg

SOSIAL ARENA: Vika Handel i Nesna er en butikkene som deltar i prosjektet. Butikken er allerede en viktig samlingsplass for bygda.

Torsdag 30.august møtes kjøpmenn, ordførere og rådmenn fra 14 utvalgte kommuner til første samling på Værnes, i regi av Merkur-programmet til Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet skal gå over to år og blir ledet av Merkur-konsulent Line Tellemann.

Professor Per Fugelli er blant innlederne på samlingen. Hans foredrag har tittelen «Nærbutikken som helsehus». Fylkesmann Inge Ryan, som også er styreleder for Merkur-programmet og seniorrådgiver Judith Kortgård i Kommunal- og regionaldepartementet deltar også.

I statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 22 millioner kr ekstra til investeringer i distriktsbutikker. Det meste av dette skal brukes som tilskudd til anlegg som selger bensin og diesel, men en del av midlene vil gå til å utvikle butikken som sosial arena.

- Grunnlaget for dette er blant annet den økende delen av eldre i mange bygder. Mange ønsker å bo lenger hjemme, og alternativet er noen ganger institusjonsplass, ofte i kommunesenteret. Dersom en kan utsette innflytting på institusjon, så vil kommunene kunne spare inn store beløp. Butikken vil kunne spille en stor rolle når det gjelder livskvalitet og helse, både for eldre og andre grupper i bygda, sier prosjektleder Line Tellemann.

Et mål med prosjektet er å styrke lokalbutikkens posisjon i bygda, utover det å selge dagligvarer. Det er snakk om å tilby nye tjenester både for unge og eldre. Og det er en forutsetning at kommunene på sikt kan være villige til å betale for slike ekstra-tjenester.

- Vi ønsker å inspirere til engasjert og spenstig nytenkning. Butikkene skal videreutvikles til spennende og samlende møteplasser for brukerne, sier Line Tellemann.

Det er satt av midler i prosjektet til å dekke ulike investeringer og endringer for å tilpasse butikkene til nye funksjoner.