Idédugnad for butikken som møteplass

Mange spennende ideer, positiv stemning og godt samarbeid mellom kjøpmenn, ordførere og rådmenn. Det er status etter første samling i prosjektet om butikken som sosial arena.

Deltakarar sosial arena.jpg

STOR INTERESSE: Ordførere og rådmenn står sammen med kjøpmennene. Nå vil alle gode krefter i Namdalen og på Helgeland samarbeide om å utvikle butikken som samlingsplass for bygda.

Nærmere 50 butikk-folk og kommunale representanter fra Trøndelag og Nordland møttes på Værnes torsdag og fredag, da Merkur-programmet sitt nye prosjekt for butikk-utvikling ble satt i gang.

- Vi ønsker å få prøvd ut mange nye ideer. Målet er at de ideene som nå  blir utviklet i Namdalen og på Helgeland, skal spre seg og få betydning for hele landet, sier fylkesmann Inge Ryan som har engasjert seg sterkt i butikk-prosjektet.

Felles idebank

Representanter fra de 14 kommunene og butikkene har allerede kommet opp med mange ideer om spennende prosjekt som kan bli en realitet i løpet av de to årene prosjektet skal vare. Under gruppearbeidet kom det forslag om alt fra mekkebinge og byttesentral til mini-scene for intimkonserter og treningsstudio med fysioterapeut. Integrerings-prosjekt og «ordførerens hjørne» i butikkens kaffikrok var også forslag som ble kastet fram.

- Vi vil lage en felles idebank for alle kommunene. Kanskje en god ide som blir utviklet på Namsskogan, kan realiseres på Lierne eller et annet sted, sier prosjektleder Line Tellemann.

Opptil 300.000 kr

Kjøpmennene skal nå jobbe sammen med ordfører, rådmann eller næringssjef for å utvikle lokale ideer i hver kommune. Hver butikk kan få opptil 300.000 kr i tilskudd fra Merkur-programmet til å realisere gode ideer.

Målet med prosjektet er å styrke lokalbutikkens posisjon i bygda, utover det å selge dagligvarer. Det skal skje ved å tilby nye tjenester både for unge og eldre.

Neste samling i prosjektet skal være i mars. Mest sannsynlig blir samlingen lagt til  et sted på Helgelandskysten.