Glede over forslaget til boklov

Bokhandlerne setter pris på kulturminister Hadia Tajiks forslag til boklov. – Faste priser på nye bøker vil sikre god tilgang på bøker for leseren, gjennom attraktive bokhandlere med et bredt utvalg av bøker, seier Trine Stensen, adm. direktør i Bokhandlerforeningen.

Hadia_Tajik_12.jpg

GODT MOTTATT: Kulturminister Hadia Tajiks forslag til boklov blir godt mottatt av bokhandlerne. Nå er det håp om at den nye loven kan bli vedtatt i løpet av våren.

Høringsutkastet til en norsk boklov gjør det klart at regjeringen vil lovfeste en eller annen form for fastpris-ordning for salg av nye bøker.  Tidligere har dette vært regulert i form av en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Hovedpoenget i den nye loven er at nye bøker skal ha fast utsalgspris i 12 måneder fra det tidspunktet boka kommer ut. Etter den tid blir det fri konkurranse.

Det er et åpent spørsmål om den nye loven også skal omfatte elektroniske bøker. Det er et mål å verne om de små og mellomstore forlagene. Forlagene vil ikke kunne gi ekstra rabatt til bokhandlere som er med i en kjede der forlaget er inne på eiersiden. Bokloven vil bli lagt fram for Stortinget for vedtak i løpet av våren.

Bra for bokhandlene

Målet med den nye loven er å sikre bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og sikre god tilgang på bøker over hele landet.  Lovet skal være med på å sikre den fysiske bokhandelen i et marked der netthandelen er i kraftig vekst.

Bokhandlerforeningen er fornøyd med forslaget fra kulturministeren. De mener at regjeringen har lagt fram flere gode alternativer som imøtekommer bransjens ønsker og oppfatninger:

- En lov med et langsiktig perspektiv gjør det mulig for oss å utvikle stadig bedre tilbud til boklesere, både på nett og i butikk. Vår viktigste oppgave er å inspirere til mer lesing, og veilede leseren i mangfoldet av gode leseropplevelser, sier adm. dir. Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

- Vi vil opprettholde bokhandlere i hele landet. Vi vil sikre den smale litteraturen gode vilkår. Regjeringens forslag til boklov vil bidra til at vi når disse målene, legger hun til.

Offensiv for Merkur Bok

Merkur-programmet har siste måneden gått ut til alle bokhandlere i distrikts-Norge med informasjon om tilbudet gjennom Merkur Bok. Dette er et statlig program for å utvikle og styrke små bokhandlere i distrikta.  Merkur Bok er et tilbud om kompetanse-oppbygging og nettverksarbeid. Målet er å gjøre de minste bokhandlene mer robuste, slik at de som bor utenom byene fortsatt skal ha et bokhandel-tilbud.

70 bokhandlere har så langt deltatt i hovedprogrammet i Merkur Bok. Dette året vil det bli startet nytt hovedprogram, dersom det er interesse for det. Merkur sine konsulenter er også engasjert i lokale omstillings-prosjekt og regelmessig oppfølging av bokhandlere som ønsker det.

Tilbudet gjennom Merkur Bok er utviklet i samarbeid med Bokhandlerforeningen.

Les mer:

Her er forslaget til ny boklov

Dette mener Bokhandlerforeningen

Dette er Merkur Bok