Godsbil-nedlegging setter butikker i fare

Nedlegging av en godsbil-rute kan føre til butikk-nedlegging i Nordland. Nå protesterer både grendelag og kommuner mot fylkestingets vedtak. Merkur-konsulent Line Tellemann har fått lederen av samferdselskomiteen til å se nærmere på saken.

Matkroken Vandve.jpg

STÅR I FARE: Framtida er usikker for Matkroken Vandve på Dønna dersom godsbilruten som forsyner butikken med varer, blir lagt ned. Foto: Line Tellemann

Nordland fylkesting vedtok i fjor at godsbilruta til Nesna-øyene, Løkta, Vandve og Austbø skal legges ned fra 31.12. 2013. Gjennomføringen av vedtaket vil skape store problemer både for privatfolk, dagligvarebutikker og andre deler av næringslivet på øyene utenfor Sandnessjøen.

Fem nærbutikker vil bli rammet dersom godsbilruten forsvinner. Dette gjelder Tomma Handel på Tomma, Vika Handel på Handnesøya, Løkta kolonial på Løkta, Matkroken Vandve på Vandve og Coop Austbø på Austbø. Alle butikkene deltar i Merkur-programmet.

Kan gi fraflytting

Vedtaket om fjerning av godsbilen har ført til sterke reaksjoner i aktuelle grendelag og kommuner. Dønna formannskap krever i et enstemmig vedtak at godstransporten blir holdt oppe. Kommunen håper at fylkestinget ikke har sett de fulle konsekvensene av sitt vedtak og derfor vil ta saken opp til ny behandling.

- Konskvensene av nedlegging er formidable. Vandve blir uten butikk, Marine Harvest må selv organisere transporten av gods til sin base og lokalbefolkningen må på egen hånd bringe hjem det de trenger. Konsekvensen kan bli en rask fraflytting, skriver rådmannen.

Løkta lokalutvalg er redde for at butikken på Løkta også vil komme i fare, dersom godstransporten blir tatt bort.

Ordfører Marit Bye i Nesna viser til at nærbutikkene er avhengig av å få frossen- og ferskvarer flere ganger for uken. Dersom godsbilrutene blir lagt ned, vil det få store negative konsekvenser for både næringsliv og befolkning på øyene.

«Katastrofalt»

Merkur-konsulent Line Tellemann som har ansvar for å følge opp butikkene på Helgeland, har engasjert seg i denne saken. I et brev til fylkesråd for samferdsel ber hun på det sterkeste om at fylkeskommunen opprettholder støtten til godsbilrutene. Konsekvensene ved en nedleggelse vil være langt større enn den årlige innsparingen på 900.000 kr.

- Merkur-programmet jobber for å styrke og utvikle de minste og mest sårbare butikkene i distriktet. Dersom vareleveringen blir gjort vanskelig, vil situasjonen bli forverret eller helt umulig. Dersom godsbilruten blir tatt bort, vil også butikken forsvinne. Dette blir den katastrofale konsekvensen av økonomiplanen, skriver Merkur-konsulenten i sitt brev til Nordland fylkeskommune.

Hun peker videre på at fylket er inne og støtter ruteselskap som driver med godstransport med båt. Da bør de også kunne støtte godstransport med bil.

Gir og tar

Utspillet fra Merkur-konsulenten har blitt lagt merke til. Lederen for fylkestingets samferdselskomite, Øystein Gudbrandsen Wik (Frp), mener at Tellemann løfter opp en viktig problemstilling.

Godsrute Helgeland HB.jpg

POLITISK SAK: Nedleggelse av godsbil-ruta på Helgeland har blitt en sak i fylkespolitikken i Nordland, etter at grendelag, kommune og Merkur-konsulent engasjerte seg. Faksimile: Helgelands Blad

- Det kan virke paradoksalt at man gir tilskudd med den ene handa og tar bort med den andre, sier han i et helsides oppslag i Helgelands Blad.

Samferdsels-lederen vil følge opp godsbil-saka ved å sende et brev til fylkesråd for samferdsel, Tove Nette Bjørkmo (Ap) der han ber om svar på konsekvensene av nedlegging. Situasjonen for de små butikkene kan også bli tatt opp på møtet i fylkestinget 25.-27.februar.

- Det er ikke en veldig stor sum det dreier seg om, samtidig som dette er viktig for dem det gjelder, sier Øystein Gudbrandsen Wik til Helgelands Blad.