God avtale for ICAs distriktsbutikker

Daglig leder Helge Schei i Merkur-programmet frykter for distriktsbutikkene dersom Konkurransetilsynet endelige vedtak vil stanse avtalen mellom Norgesgruppen og ICA Norge.

Matkroken Sørstraumen.jpg

ENGASJERER MANGE: 83 butikker i distrikts-Norge er i dag knyttet til ICA. Framtida til denne kjeden er derfor noe som engasjerer mange lokalsamfunn, inkludert Sørstraumen i Troms der Liv Reidun Olsen driver en Matkroken-butikk.

– Norgesgruppen har den mest omfattende distribusjonen for distriktsbutikkene, og avtalen vil derfor styrke konkurransekraften til butikkene i distriktene, sier Helge Schei.

83 butikker i fare

ICA Norge-sjef Torbjørn Theie har varslet at distriktsbutikkene er i faresonen dersom avtalen med Norgesgruppen om innkjøp og distribusjon blir stanset. Rema-sjef Ole Robert Reitan gikk nylig ut og karakteriserte dette utspillert som «for dumt». Merkur-sjefen mener at Theie er langt nærmere virkeligheten enn Reitan.

542 små butikker i distrikts-Norge er i dag registrert som Merkur-butikker. 83 av disse butikkene er knyttet til ICA.

Daglig leder Helge Schei er bekymret for disse butikkene dersom avtalen blir stoppet. Merkur har fått tilbakemelding fra mange kjøpmenn som er urolig for fremtiden etter at Konkurransetilsynet har satt avtalen på vent.

– Distriktsbutikkene er avhengige av en rasjonell distribusjon og gode innkjøpsbetingelser. Avtalen mellom Norgesgruppen og ICA gir distriktsbutikkene det, og jeg er bekymret for hva som kan skje dersom avtalen blir stanset. Vi blander oss ikke inn i den konkurransemessige siden med avtalen, men vi roper et varsko når det gjelder distribusjon og distriktene, sier Helge Schei til Handelsbladet FK.

Samfunnsansvar

Merkur-sjefen er også bekymret for ringvirkningene av et eventuelt nei til avtalen. En ting er at de utsatte ICA-butikkene kan gå en ublid skjebne i møte. Schei er også usikker på om Norgesgruppen vil satse like sterkt i distriktene hvis de får mindre konkurranse.

Coop er i dag den nest største aktøren i distrikts-markedet. Schei mener at det vil være bra at  det også i framtida finnes tre forskjellige kjeder som betjener de minste butikkene.

– Norgesgruppen har en god og rasjonell distribusjon i distriktene.  Spørsmålet er om Norgesgruppen vil føle det samme samfunnsansvaret dersom det blir færre aktører i dette i markedet, sier Helge Schei,

Han mener at det er viktig at distriktsbutikkene sin situasjon kommer fram i debatten om ICA-avtalen. Derfor har Merkur-programmet valgt å engasjere seg i denne diskusjonen.