Glede over forslaget til boklov

Bokhandlerforeningen og de fleste andre i bokbransjen er meget fornøyde med forslaget til boklov, som ble presentert på fredag. Men både Høyre og Fremskrittspartiet vender tommelen ned for den nye loven.

Hadia Tajik 13 Fotograf Ilja C. Hendel.jpg

- Loven vil komme leserne og forfatterne til gode, og fremme innovasjon og tilgang til litteratur i alle formater over hele landet, sier kulturminister Hadia Tajik. Fotograf: Ilja C. Hendel

Regjeringen ønsker at det skal lovfestes at nye bøker skal selges til fastpris. Fastprisen skal som i dag gjelde til 1. mai året etter utgivelse, og skal være obligatorisk, det vil si gjelde alle leverandører. I dag gjelder ikke ordningen for forlag som ikke er medlem av Forleggerforeningen. Loven skal gjelde både skjønn-, fag- og saklitteratur, samt lærebøker til høyere utdanning.

Det var knyttet en del spenning til om regjeringen ville gå inn for at også e-bøker ble omfattet av bokloven. Regjeringen har falt ned på at e-bøker skal likestilles med papir-bøker.

Videre blir det forbud mot å gi mer enn 50 prosent rabatt på bøker fra leverandør til forhandler.

Trampeklapp for Tajik

Alle de store i bokbransjen var til stede på pressekonferansen fredag der kulturminister Hadia Tajik presenterte bokloven. De reagerte umiddelbart med å gi Tajik trampeklapp.

- Dette er en stor dag for alle som er glad i bøker. Vi har fått slått fast betydningen av fastpris for å sikre mangfold og bredde ut til leseren, sier administrerende direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

- En stor dag for norsk språk, norsk litteratur og norske lesere. Dette er en framtidsrettet og god, helhetlig tenkt litteraturpolitikk. At fastprissystemet blir lovfestet bidrar til at leserne fortsatt får tilgang til et bredt utvalg av norsk litteratur, sier leder Sigmund Løvåsen i Den norske Forfatterforening.

- Her er det tenkt veldig klokt og framtidsrettet. Nå får vi muligheten til å få gode og stabile rammebetingelser for å vokse og utvikle oss, sier administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

Gode rammer

Bokhandlerforeningen mener fastpris er viktig litteraturpolitisk virkemiddel som sikrer gode rammer for skriving, utgivelse og formidling av bøker. Gjennom fastprisen sikres et fortsatt bredt tilbud av bøker i alle format.

- Fastpris på e-bøker sikrer gode rammer for digital utvikling og leservennlige løsninger samtidig som det blir mulig å drive bokhandel med bredt utvalg av bøker også utenfor de store byene, sier Bokhandleringforeningen i en uttalelse.

Regjeringen har i dag solid støtte for ønsket om boklov på Stortinget. Kulturminister Hadja Tajik benytter nå siste mulighet til å få loven vedtatt før sommeren og det kommende valget til høsten.

- Loven vil komme leserne og forfatterne til gode, og fremme innovasjon og tilgang til litteratur i alle formater over hele landet, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Kan bli omkamp

Både Høyre og Fremskrittspartiet sier at de er imot boklov. Frps kulturpolitiske talsmann, Ib Thomsen, sier at de helst hadde sett et helt fritt marked i bokbransjen.

- Hvis loven blir innført allerede før valget, må vi til med en lovendring. Vi går inn for å fjerne loven hvis den blir innført, sier Thomsen til BT.

Også Høyre har varslet at de ikke ønsker en boklov. Stortingsgruppen skal være enige om å avvise loven i den form Hadia Tajik har signalisert at hun vil ha den.

Forbrukerrådet er også imot en fastprisordning og synes det er bekymringsfullt at dette nå innføres også på e-bøker. Det vil være med å opprettholde dagens prisnivå, mener rådet.

Her er forslaget til Boklov