Full stopp i samarbeidet mellom ICA og NG

Konkurransetilsynet krever at det blir full stopp i samarbeidet mellom Norgesgruppen og Ica så lenge saken behandles. – Dette kan i verste fall føre til nedleggelse av våre distriktsbutikker, sier Thorbjørn Theie i ICA Norge.

Matkroken copy.jpg

USIKKERHET: Dagens vedtak skaper mer usikkerhet for ICA-kjøpmennene i Matkroken. 

Konkurransetilsynet har i dag gått ut med vedtak om å stanse samarbeidet mellom Norgesgruppen og Ica mens saken behandles. Partene ble i februar varslet om at dette kunne bli resultatet av tilsynets beslutning om å undersøke samarbeidet.

- Tilsynet mener det er skadelig for konkurransen i dagligvaremarkedet at Icas grossistledd legges ned, og at en aktør får tilgang til strategisk informasjon om en konkurrent, sier konkurransedirektør Christine Meyer i en pressemelding fra Konkurransetilsynet fredag.

For at tilsynet skal kunne stanse et samarbeid midlertidig, må det være fare for varig og uopprettelig skade og rimelig grunn til å mene at samarbeidet er ulovlig, skriver tilsynet i meldingen.

Frykter varig skade

Avtalen mellom Ica og Norgesgruppen omfatter samarbeid om innkjøp og grossistvirksomhet. Tilsynet mener konkurranseskaden blant annet er knyttet til at Ica legger ned sitt grossistapparat i store deler av landet, og at det kan bli vanskelig å bygge dette opp igjen dersom konklusjonen blir at avtalen er ulovlig.

Videre er det tilsynets vurdering at avtalen kan føre til at informasjon utveksles mellom konkurrenter på en måte som varig skader konkurransen.

- Tilsynets vurdering er at dette samarbeidet vil medføre varig og uopprettelig skade for konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Christine Meyer.

Ulovlig samarbeid

Tilsynet har kommet til at det er rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens paragraf 10, som forbyr konkurransebegrensende samarbeid.

- Konkurransetilsynet er opptatt av at det skal være god konkurranse mellom kjedene slik at forbrukerne kan få et godt vareutvalg til lavest mulig pris. Tilsynet er bekymret for at denne avtalen mellom Norgesgruppen og Ica kan svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i pressemeldingen.

Tilsynet vil fortsette sin vurdering av om dette samarbeidet er ulovlig. Konkurransetilsynets vedtak gjelder til 30. september 2013, men kan om nødvendig forlenges. 

Dramatisk for ICA

- Vi overveier å klage inn beslutningen ettersom resultatet av et forbud blir svekket konkurranse, tapte arbeidsplasser og butikkdød i distriktene, sier Thorbjørn Theie i ICA Norge i en kommentar til Dagligvarehandelen.

ICA Norge har tapt 4 milliarder kroner siden 2008. Avtalen med NorgesGruppen ville ha sikret ICA bedre innkjøpsbetingelser og forbrukerne lavere priser. Det ville ha gitt ICA ny konkurransekraft, skjerpet kampen i dagligvaremarkedet og dermed kommet kundene til gode. Det ville også bidratt til å trygge selskapets 10.000 arbeidsplasser og en rekke butikker i distriktene.

- Nå blir beslutningen dratt ytterligere ut i tid, noe som er svært uheldig for selskapets 10000 ansatte og i verste fall kan føre til nedleggelse av våre distriktsbutikker, avslutter Theie.