Butikken driver miljøstasjon for kommunen

Joker Herefoss driver miljøstasjon for Birkenes kommune. Bak butikken står flere containere med restavfall, papir og metallskrap. Avtalen med kommunen gir kjøpmann Kristen Rosåsen en kjærkommen tilleggsinntekt.

Kristen Rosåsen Herefoss miljøstasjon.jpg

GIR EKSTRA INNTEKT: Kjøpmann Kristen Rosåsen på Herefoss får en fin ekstrainntekt på driften av miljøstasjonen, som ligger like bak Joker-butikken. Her kan folk i bygda bli kvitt nesten all slags avfall, samtidig som de handler dagligvarer.

- Dette er et godt eksempel på en tilleggstjeneste som flere distriktsbutikker burde hatt. Forbrukerne slipper å måtte dra til kommunesentret for å bli kvitt avfallet sitt, samtidig som miljøstasjonen drar litt penger til butikken, sier Merkur-konsulent Roy Michaelsen.

Sørlands-kommunen Birkenes har i dag tre miljøstasjoner, en i kommunesentret Birkeland og to i den nordlige delen av kommunen. Merkur-konsulenten vil nå jobbe for at også stasjonen på Engesland blir lagt til den lokale butikken.

Ekstra inntekt

Det var Birkenes kommune som først tok kontakt med kjøpmann Kristen Rosåsen med spørsmål om å plassere et lite mottaksanlegg for avfall ved butikken på Herefoss. I dag har Joker-butikken seks containere plassert på baksiden av butikken, lite synlig for butikk-kundene. Her kan du få levert papp og papir, treverk, metall, glass, restavfall og noe spesialavfall.

Kjøpmannen har ansvar for at mottaksstasjonen er brøytet om vinteren, slik at kundene få levert det de ønsker. Han har også ansvar for å varsle renovasjonsselskapet når containerne er fulle, slik at avfallet kan bli sendt videre for gjenvinning eller forbrenning. Godtgjørelsen for tilsyn og leie av grunn ligger på 4000 kroner for måneden.

Mange tilleggstjenester

Joker Herefoss har også andre tilleggstjenester. Her er tipping, salg av legemidler og utdeling av legemidler på resept. Butikken har ikke post i butikk, men kundene kan hente post-pakker i butikkens post-depot. Dette er en betalt ordning hvor landpostbudet kan levere inn pakker til kunder som ikke er hjemme. Utenfor butikken står tre drivstoff-pumper, med kort-terminal.

Den lokale sparebanken hadde tidligere en filial vegg i vegg med butikken. Nå er filialen nedlagt og lokalet blir brukt som kafe i sommerhalvåret, med servering både ute og inne. Til sommeren vil det også bli tilbud om hud- og fotterapi her.

Sparebanken har fått utplassert en informasjonsdisk i butikken, med søknadsskjema og informasjon om ulike banktjenester. Denne tilleggs-tjenesten gir butikken en inntekt på 2000 kroner for måneden.

Joker Herefoss.jpg

MULTIFUNKSJONELL BUTIKK: Joker Herefoss har fått mange tilleggstjenester. Her er salg av drivstoff, sommerkafe, apotek, tipping, bankinformasjon, postdepot og avfallssmottak.

Butikken får altså inn ekstra inntekter fra tre tilleggstjenester: miljøstasjon, bankinfo og postdepot. Samlet gir dette en inntekt på nesten 100.000 kr pr. år.

Aktiv Merkur-butikk

I fjor fikk butikken et tilskudd fra Merkur-programmet på 148.000 kr til opprustning av uteområdet. Her skal det lages til en fin rasteplass med lekeapparat. Kjøpmannen håper å få til et samarbeid med Vegvesenet. Butikken ligger like ved riksveg 41 – Telemarksvegen – som nå blir markedsført som turistveien mellom Sørlandet og indre Telemark.

Kristen Rosåsen har vært selvstendig kjøpmann siden 1985, da han kjøpte bensinstasjonen og bygde butikk i tilknytning til den. I dag framstår Joker-butikken som svært fin og ryddig. Omsetningen på dagligvarer ligger på 5,5 millioner kroner. Utviklingen de siste årene har vært positiv, med en svak vekst i omsetningen.

Kjøpmannen har deltatt i Merkur-programmet i mange år. Han er svært glad for at støtteordningen nå har blitt forbedret for de minste og svakeste butikkene. Fra Herefoss er det 2,5 mil til kommunesenteret Birkeland og 2,0 mil til butikken på Mykland. Det betyr at denne butikken nå er kvalifisert til 75 prosent tilskudd til nye investeringer.

- Det er veldig bra at Merkur har så rask saksbehandling. Jeg sendte søknad på en torsdag og fikk innvilget støtte på mandag. Det var moro, smiler han.

Levedyktig butikk

Kjøpmannen på Herefoss har varslet bygda om at han snart vil pensjonere seg. Men han vil helst ikke legge inn årene før det har kommet på plass en ny kjøpmann som kan føre driften videre. Nå har han fått kontakt med et ungt par som kanskje vil ta over butikken. Problemet er å skaffe penger til overtakelsen.

Kristen Rosåsen Herefoss kunde.jpg

SNART PENSJONIST: Kristen Rosåsen har begynt å planlegge pensjonsalderen. Men først vil han få på plass en ny kjøpmann i Sørlands-bygda.

- Jeg tror vi skal få til en pakke som alle kan leve med. Dette er en strøken og veldrevet butikk som det går godt an å leve av, dersom en er innstilt på å jobbe mye, sier Merkur-konsulent Roy Michaelsen.

- Joker Herefoss er et godt eksempel på en butikk som har skaffet seg ekstra inntekter gjennom flere tilleggstjenester. Tar vi med alle tjenestene, som tipping, utleie av lokale til cafe, bensin, provisjon for apotek, miljøstasjon, bankinfo og postdepot, er disse avgjørende for at butikken er levedyktig også i fremtiden., legger Merkur-konsulenten til.