Historisk løft for nærbutikkene

Nærbutikker i distrikts-Norge satser på opprustning og modernisering. Den statlige støtten til investeringer er doblet i forhold til i fjor. Aldri tidligere har det blitt formidlet så mye penger gjennom Merkur-programmet.

Halvard Mikalsen og Alfhild Pettersen.jpg

INVESTERER: Kjøpmann Hallvard Mikalsen har rustet opp butikken på Løkta i Nordland, med god støtte fra Merkur. T.v. Alfhild Pettersen.

177 butikker fordelt på 16 fylker har nå fått tilsagn om støtte til viktige investeringer. Dette er mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor, da det ble formidlet støtte til 110 butikker i løpet av hele året.

Ved inngangen til november i år har nærbutikkene fått tilsagn om statlig støtte for 36,2 mill. kroner. I fjor ble det til sammenligning formidlet støtte for 17,2 mill. kroner, til investeringer i butikk og drivstoffanlegg.

- Butikkene i bygde-Norge har lenge hatt stort behov for opprustning. Men de har hatt problem med å finansiere utbygging og modernisering. Interessen for å søke om støtte til investeringer har nærmest eksplodert etter at Kommunaldepartementet forbedret regelverket ved årsskiftet, seier kommunikasjonsrådgiver Per Kjetil Jørgensen i Merkur-programmet.

Også drivstoff

 Tre fylker peker seg ut når det gjelder stor investeringsvilje. Det er Sogn og Fjordane, Nordland og Hordaland.

En stor del av pengene går til opprustning av butikkene, form av nye kjøledisker, frysere, butikkdata eller oppussing av lokalet. Noen butikker har behov for større lokale. Andre satser på å bygge ut kaffikroken som et møtested for bygda.

5 av de 36 millionane gjelder modernisering eller utbygging av drivstoffanlegg i tilknytning til butikk. 25 søkere har fått tilsagn om drivstoff-støtte hittil i år.

Sikrer bosetting

Kjøpmann Hallvard Mikalsen på Løkta i Nordland er en av dem som har fått god hjelp fra Merkur til å utvikle butikken sin. Han har fornyet drivstoffanlegget, han produserer lokalmat og har har kjøpt nye, strømsparende frysere. I tillegg har han fått både kaffekrok i butikken og pub- og restaurantlokale i naborommet.

Øybutikken på Løkta har fått 800.000 kr i tilskudd gjennom Merkur. Kjøpmannen er klar på at verken drivstoffanlegg eller kafe ville ha eksistert uten den statlige støtten. Butikkdriften ville også ha vært i fare.

- Jeg tror mange ville ha flyttet dersom øya ble uten butikk. Vi ville i hvert fall ikke fått den tilflyttingen av barnefamilier vi har sett de siste fem-ti årene, sier Mikalsen til Nationen.

Ekstra midler

Merkur-programmet forvalter den statlige støtteordningen for distriktsbutikker på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Stortinget har de siste årene bevilget 15 mill.kr årlig slik at  folk i distrikta skal ha tilgang til en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet. I tillegg er det bevilget 17,7 mill. kr til drivstoffanlegg og forsøk med utvikling av butikken som bygdas møteplass.

Nå er årets bevilgning til butikker oppbrukt. Men Merkur har fått overført ledige midler fra fjoråret slik at det fremdeles er mulig å søke om tilskudd.

- Nærbutikkene i distrikta vil få et historisk løft i år. Aldri tidligere har det vært så stor aktivitet i form av oppussing, modernisering og utviding. Det er svært gledeleg for de som har valgt å bosette seg utenform byer og tettsteder og derfor er avhengige av disse butikkene, sier Per Kjetil Jørgensen i Merkur.
 

Oversikt over butikk-tilskudd pr. 1.11.2011

Oppslag i Nationen: "Millionsatsing på nærbutikk"  26.nov.2011